Blog

Yalın Enstitü Derneği'nin Olağan Genel Kurulu Yapıldı

Duyurular & Basından Haberler

Yalın Enstitü Derneği'nin Olağan Genel Kurulu Yapıldı

25 Mayıs 2013 Cumartesi günü Sarıyer, Fuat Paşa Oteli’nde Yalın Enstitü Genel Kurul’u düzenlendi.  Genel Kurul öncesi birlikte öğle yemeği yenildi ve Genel Kurul Toplantısına geçildi.
Eski Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu ibra edildi ve yeni Yönetim Kurulu belirlendi; Yönetim Kuruluna yeni üyeler olarak Hakan Akgül ve Hüsrev Yaman seçildi. Denetim Kurulu ise İsmail Baş, Müzeyyen Kayabaşı ve Can Yükselen’den oluştu.
Yeni Yönetim Kurulumuz; Yalçın İpbüken, Cevdet Özdoğan, Nezih Soydan, Ülkü Kulaç, Ali Yalçın, Lemi Güngördü, Hakan Akgül, Hüsrev Yaman’dan oluşmaktadır.
Yönetim Kurulu toplantısında 2011, 2012 ve 2013 yıllarına ait faaliyetleri kapsayan Raporlar yazılı olarak genel kurula sunuldu. Bu raporların her birisi Genel Kurula katılan üyelere elektronik olarak daha önceden gönderilmişti. Ayrıca 2013-15 belgesi genel kurul tutanakları arasında yerini aldı. 2013-15 belgesi Yeni Yönetim Kurulumuzun ilk öncelikle ele alacağı görevi olacaktır.
Genel Kurulu takiben, Genel Kurula katılan üyeler ile birlikte İktisadi İşletme Toplantısı yapıldı. Kapsamlı olarak yapılan bu toplantıda Başkan Yalçın İpbüken, Derneğin Tarihçesi, Kuruluş Öyküsü, kendine özgü Misyonu ve Vizyonu ve Dernek Yapısı ve İktisadi İşletme yapısı üzerinde duruldu. Yalçın İpbüken konuşmasında Derneği ve İktisadi İşletmesinin sürekliliğini temin etmek için yapılan çalışmalar anlatıldı.
Derneğin ve İktisadi İşletmenin Mali Yönetim Sistemi ve Muhasebe sistemi üzerinde duruldu. Ali Yalçın’a yol göstericiliğinden, Muhasebecimiz Mikail Yavuz’a dikkat ve hassasiyetinden ve Denetçilerimiz İsmail Baş ve Hüsrev Yaman’a sistematik, periyodik denetimlerinden dolayı teşekkür edildi.
2015 yılına giden yolda yapılmakta olan çalışmalar üzerinde duruldu. Rusya Federasyonu, Orta Asya Cumhuriyetlerinde gelişmekte olan çalışmalar anlatıldı.
2013 Yalın Zirvesi hakkında Buket Kanber bilgi verdi ve gelişmeler anlatıldı. Üyelerden aktif destek istendi. Zirvenin en iyi Yalın Şirket ve Yalın Üretim uygulama örneklerini ortaya koyması için herkesin çaba göstermesinin önemi üzerinde duruldu.
Önümüzdeki dönemde mevcut iş alanlarımıza Sağlık, Hastane, İnşaat, Beyaz Yakalı tüm işler; bankacılık, Sigortacılık, Okullar, Tedarik ve Tedarik Zincirleri; Yalın Satış-pazarlama ve Servis; Hizmet ve Alış Veriş Merkezlerinin eklemesi için çaba gösterileceği hakkında bilgi verildi.
Toplantıya katılan tüm üyelere söz verildi. Herkes kendince önem verdiği konulara değinildi.
4-5 Haziran günleri Robert Martichenko’nun Tedarik Sisteminin Yönetimi konusundaki eğitimi hakkında bilgi verildi. Tüm üyelerin 5 Haziran tarihinde Robert Martichenko tarafından verilecek dahili eğitim toplantısına katılmaları önemle istendi.
2013 ve sonraki yıllarda Yalın Düşüncenin gerek ülkemizde ve gerekse çevremizdeki ülkelerde yaygılaşacağına, uygulamalarla özgün örneklerin çıkacağına, Yalın Düşüncenin tüm toplumlarımıza kök salacağına ve bu vizyonda Yalın Enstitü’nün öncü rolünü sürdüreceğine olan inancın tekrarı ile toplantıya son verildi.

genel-kurul-2013-4 genel-kurul-2013-3
genel-kurul-2013-2 genel-kurul-2013-1

Yorum Yaz

Apple Servisi Beylikdüzü Apple Servisi