Blog

Yalın Düşün, Başarıyı Yakala

Duyurular & Basından Haberler

Yalın Düşün, Başarıyı Yakala

Sendikamız tarafından 9 Mayıs 2002 tarihinde “Brezilya’da Sanayinin Rekabetçi Konumu ve Yalın Şirket Uygulamaları” konulu bir seminer düzenlendi. Seminerde Brezilya Yalın Enstitü Derneği Başkanı Prof. Dr. Jose Roberto Ferro, Yalın Düşünce hakkında bilgi verdi.
Ferro, şirketlerin Yalın Düşünce Sistemi’nde rekabet güçlerini büyük ölçüde arttırabileceklerini ve ekonomik krizlere rağmen büyümelerini sürdürebileceklerini söyledi. Prof. Dr. Jose Roberto Ferro, Japon şirketlerinin başarısından yola çıkarak “Yalın Düşünce Enstitüsü”nün oluşturulduğunu belirtti.
Prof. Dr. Ferro, konuşmasında özetle şu görüşlere yer verdi:
Müşteri Beklentilerine Hızla Yanıt Verilmeli
Günümüzün global rekabet ortamında işletmeler giderek daha talepkâr olan alıcılara hizmet vermektedir. Daha fazla çeşit üründen daha küçük miktarlarda verilen ve anlık olarak değiştirilen siparişler, daha kısa teslim süresi, iyi kalite ve düşük fiyat beklentilerini hızla karşılayabilmek işletmelerin varlıklarını sürdürebilmelerinin tek yoludur.
İş dünyasının bu değişimi doğru algılayarak, yaşanmakta olan problemler karşısında makroekonomik ortamı, mevzuatları, çalışanları veya yöneticileri suçlamaktan vazgeçip, iş süreçlerine bakmaları gerekir. Firmalar kendilerini müşteri için bir değer oluşturma faaliyet zincirinin parçası olarak görebildiklerinde aynı ekonomik ortamda çok daha geniş olanaklar bulunduğu da anlaşılır.
Eskiden miras alınan Kitle Üretimi mantığı ile maliyetlerin istenen ölçüde aşağı çekilemeyeceği, kalitenin istenen düzeye çıkarılamayacağı ve ürün geliştirme hızının pazarın hızına uydurulamayacağı aşikârdır. Çünkü, Kitle Üretimi’nin “biriktir-beklet-naklet” şeklindeki çalışma tarzı, doğası gereği pek çok israfı içinde barındırmaktadır.
Rekabet Gücü ve Müşteriye Yakınlık İçin: Yalın Düşünce
Oysa amaç, sadece müşterinin istediği ürünleri, müşterinin istediği zamanda, daha az kaynak harcayarak (emek, ekipman, zaman, alan vb.) üretebilmek ve müşteri için bir değer teşkil eden faaliyetlere odaklanabilmektir. Farklı bir düşünme biçimini hayata geçirerek müşteriye yakınlaşabilmek ve rekabet ortamının gereklerini yerine getirebilmek mümkündür. Bunu sağlayacak olan “Yalın Düşünce”dir.
Yalın Düşünce, mal ve/veya hizmet üreten kuruluşlarda üretilen ve sunulan değerin mükemmelleştirilmesini ve her türlü israfın ortadan kaldırılmasını hedefleyen bir kavram, yaklaşım, sistem ve teknikler bütünüdür.
Yalın Düşünce’nin İlkeleri
Yalın Düşünce ister üretim sektöründe, ister hizmet sektöründe, ister özel, ister kamu kuruluşunda olsun, her türlü şirket, kurum, kuruluş ve organizasyonun başarısının, etkinliğinin arttırılmasında benimsenebilecek ve uygulanabilecek temel prensipleri içermektedir. Kullanılan teknik ve araçlar kurumdan kuruma farklılık gösterse de Yalın Düşünce’nin prensipleri evrenseldir ve dünyada geçerliliği ve başarısı kanıtlanmış uygulamalara dayanılarak geliştirilmiştir.
Yalın Düşünce’nin başlangıç noktası “değer”dir. Değeri üretici yaratır, ama değer ancak nihai müşteri tarafından tanımlanabilir. Değeri yaratan üreticiler çoğu zaman değeri doğru tanımlayamazlar. Örneğin, Amerikan firmaları kısa dönemli rekabet sorunları ve zincirin sonundaki müşteriden gelir transferi ve zincirin başındaki tedarikçilerden kâr transferi yöntemleri ile değer yarattıklarını düşünürler. Genellikle mühendisler tarafından yönetilen ve teknik donanımı çok güçlü olan Alman firmaları, değeri, ürünün teknik karmaşıklığı ve teknoloji ile bağlantılı olarak tanımlama eğilimindedir. Japonya’da ise değer tanımının bir diğer çarpıtılması olan değerin nerede yaratıldığı konusu önem kazanmaktadır.
Oysa asıl yapılması gereken, değeri müşteri perspektifinden bakarak yeniden düşünmektir. Değer tanımının anlamlı olabilmesi için, müşterinin ihtiyaçlarını belli bir zamanda ve belli bir fiyattan karşılayan belli bir ürün ya da hizmet cinsinden ifade edilmesi gerekir. Yanlış ürün ya da hizmetin doğru üretilmesi sadece israftır.
Yalın Düşünce’nin ikinci adımı, değer akışının tanımlanmasıdır. Değer akışı, ham maddenin nihai ürüne dönüşme sürecindeki bir üreticiden diğer üreticiye ve son kullanıcıya kadar olan tüm aşamaları içerir ve inanılmaz boyutlarda israf barındırır.
Radikal Sıçramalar ve Sürekli Küçük İyileştirmeler
Yalın Düşünce, mükemmelliği; zihinde canlandırılan ideal değer akışının görünür bir gerçekliğe dönüştürülmesi ve daha ileri bir mükemmellik resminin canlandırılması olarak tanımlar. Bunun için hem radikal sıçramalar yolu hem de sürekli küçük iyileştirmeler yolu kullanılabilir.
Bu yolculukta en önemli nokta, mevcut sistemin ataletini kırabilmektir. Firmaları biriktir-beklet-naklet dünyasından dışarı çıkaracak katalizör güç, genellikle derin bir kriz anında tüm geleneksel kuralları yıkan ve genellikle firma dışından gelen bir değişim ajanıdır.
Prof. Dr. Jose Roberto Ferro
Brezilya Yalın Enstitü Derneği Başkanı Prof. Dr. Jose Roberto Ferro, Yalın Düşünce Sistemi’nin tüm dünyada yaygınlaşması için faaliyet gösteren Dünya Yalın Enstitüler Derneklerinin Koordinatörü ve kurulmakta olan Türkiye Yalın Enstitü Derneği’nin büyük destekçisidir.
Prof. Ferro, Toyota Production System (Toyota Üretim Sistemi), Ford Production System (Ford Üretim Sistemi) ve diğer otomotiv yan sanayi uygulamaları konularında geniş bilgi ve deneyime sahiptir.
MESS İşveren Gazetesi
{Haziran 2002}

Yorum Yaz

Apple Servisi Beylikdüzü Apple Servisi