Uluslararası Rekabetçiliği Geliştirme (UR-GE) Projesi İhtiyaç Analizi Çalışmaları

Yalın Enstitü olarak 2012 yılından bu yana Ekonomi Bakanlığının 2010/8 tebliği kapsamında kümelere ihtiyaç analizi çalışması yapmaktayız. Genel olarak ihtiyaç analizi alışmalarında;

 • Sektör Hakkında Genel Bilgi
 • Ülke/Bölge Bazında Pazar Analizi
 • Sektörel Dünya Analizi
 • Sektörel Hedef Pazar Analizi
 • Sektörel Türkiye Analizi
 • Hedef Pazar Trend Analizleri
 • Küme Analizi

yapılarak “detaylı pazar analizi”  oluşturulmaktadır. Amacımız kümenin bulunduğu bölge koşullarını ve Türkiye koşullarını inceleyerek firmaların hedef ülkelere ziyaretlerini gerçekleştirmeden önce o ülkedeki tüketici davranışlarını ortaya koymak ve karşılaşacakları manzaranın ön çalışmasını yapmaktır. “detaylı pazar analizine” ek olarak firmaların;

 1. Satış ve Pazarlama Yetkinliği,
 2. Tedarik Zinciri Sistemleri
 3. Üretim Sistemleri
 4. İnsan Kaynakları
 5. Ortak Altyapı
 6. Tedarik Zinciri
 7. Hedef Pazar Beklentileri
 8. İlişki ve Ağları

Yalın Değerlendirme Programı’ çerçevesinde değerlendirerek firmaların mevcut durumları irdelemekteyiz. Proje başlangıcında ‘Yalın Değerlendirme Programı’ küme firmalarının bulunduğu sektöre göre özelleştirilerek firmalar tek tek ziyaret edilmekte ve süreç sahipleriyle mülakatlar yapılmaktadır. Bu ziyaretler sonunda hem firma bazında hem de kümenin ortak problemleri 8 ana başlık ve 25 alt başlık altında mevcut durum ve önerilerle birlikte gelecek durumu raporlamaktayız. Bu raporlardaki amaç firmaların kendi rekabet güçlerini artırmalarına yönelik öneriler sunmakla birlikte, hedef pazarlarla ilgili trendleri, pazar araştırma raporlarını, ülkelerdeki alıcıları belirterek dış pazarları daha iyi tanımalarını sağlamaktır.

Detaylı Pazar analizi ve Yalın Değerlendirme programı çıktıları derlenerek kümenin ihtiyaç ve beklentileri ortaya konulmaktadır. Küme firmalarının 3 yıllık proje kapsamında hangi eğitim ve danışmanlıkları almaları ve hangi ülkelerde aktif pazarlama faaliyetlerinde bulunmaları gerektiğine dair yol haritası sunulmaktadır. Ana amacımız firmaların devlet desteğini alarak rekabet güçlerini arttırmak ve dünya pazarından daha fazla pay almasını sağlamaktır. Bugüne kadar;

 1. İstanbul, Bursa Ve İnegöl Firmalarının Oluşturduğu Mobilya
 2. İnegöl Mobilya
 3. İstanbul Mobilya
 4. Adana Sanayi Odası Mobilya Kümesi
 5. İnegöl Mobilyum Avm Kümesi
 6. İMİB Doğal Taş Makineleri
 7. İstanbul Hububat (Şekerleme ve Çikolata)
 8. Print İn İstanbul; Matbaa
 9. Cartontürk
 10. Un Maya Ve Katkı Maddeleri Sektörü
 11. İnegöl Mobiliyum AVM Kümesi
 12. İİB Şekerli Mamuller Ve Pastacılık Ürünleri
 13. Adana Sanayi Odası Mobilya Kümesi
 14. Isparta Sanayi Ve Ticaret Odası Mobilya Kümesi
 15. Samsun Mobilyacı İş Adamları Mobilya Kümesi
 16. İnegöl Mobiliyum Kümesi
 17. Gıda Sektörü Kümesi
 18. Kayseri Mobilya Kümesi
 19. Plastik, Ambalaj Ve Kauçuk Kümesi
 20. Su Ürünleri
 21. Medikal Turizm HİSER Projesi
 22. Ege İhracatçı Birlikleri Mamül Ürünleri
 23. Ege İhracatçı Birlikleri Yaş Meyve Ürünleri

gibi kümelerin ihtiyaç analiz çalışmalarını başarıyla gerçekleştirirken, Çorum Gıda İşleme Makinaları üreticileri, Bursa Organize Sanayi Bölgesi Otomotiv Kümesi, Ege İhracatçı Birlikleri Kuru Meyve kümesi, Beyaz Eşya Yan Sanayicileri Kümesi’nin eğitim danışmanlık hizmetini de vermiş bulunmaktayız.

İhtiyaç analizi çalışması, eğitim danışmanlık yurt dışı fuar katılımı gibi konulara yeterli bütçeyi ayıramayan ve henüz ihracat yapmayan ya da ihracat değerini arttırmak isteyen KOBİ’lerimiz için mükemmel fırsatlar sunmaktadır.

Yalın Enstitü olarak kümelere hem ihtiyaç analizi hem de eğitim ve danışmanlık konularında her zaman destek vermeye hazırız.

Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Artırılması Projesi (HİSER) İhtiyaç Analizi Çalışmaları

Uzun süredir yapılan UR-GE projelerine ek olarak, Ticaret Bakanlığı’nın hazırlamış olduğu hizmet sektörü firmalarının rekabet güçlerinin geliştirilmesi ve ihracatlarının artırılması projesi (HİSER) hizmet firmalarının da bu destekten yararlanması için ciddi fırsatlar sunmaktadır. Özellikle turizm, medikal turizm, film, oyun endüstrisi gibi sektörler bu fırsatlardan faydalanmak için kümeler kurmaktadır.

Yalın Enstitü olarak Medikal Turizmin Geliştirilmesi adına yaptığımız HİSER Projesi’nde;

 • Sektörü bölgesel olarak etkileyen teknolojik, ekonomik, sosyal ve politik unsurlar
 • Türkiye’nin çevresindeki hizmet ihraç edilebilecek bölgenin analizi ve rekabet
 • Sağlık turizminin geliştirilmesinin önündeki engeller
 • Türkiye’nin ve bölgenin önündeki fırsatlar

ele alınarak araştırılması gereken faaliyetler planlanmıştır. Yapılan firma ziyaretlerinde de sektöre dönük bilgilerle birlikte hizmet kurumlarının geliştirilmesiyle ilgili görüş ve öneriler üzerine çalışılmaktadır.

HİSER projelerinde en temel nokta bu konuda dünyadaki en iyi uygulama örneklerini bulup, bu bölgelerle ilgili detay analizleri yapabilmek olmaktadır. Burada da dünyadaki diğer yalın enstitülerin bilgi, tecrübe ve saha araştırmalarından faydalanmaktayız.

Apple Servisi Beylikdüzü Apple Servisi