Blog

TOYOTA MEMORIAL HASTANESİ

l03_02_02_01_img03
Yalın Hastane Yalın Uygulamalar

TOYOTA MEMORIAL HASTANESİ

Toyota Memorial Hastanesi, Toyota City, Japan ile ilgili Katie Anderson’un yazdığı 2 blog Yalın Enstitü’nün Hastane ve Sağlık konusuna yaklaşımını anlatması ve desteklemesi bakımından önem taşımaktadır. Biz bu 2 parça Blogu paylaşmayı süratlendirmek için İngilizce olarak sitemize koyuyoruz.
Bloglarda verilen bilgilerle Yalın Enstitü Yalın Hastane Yönetim Sistemi yaklaşımı bir birisinin aynısı ve birbirini tamamlamaktadır.
Toyota Memorial Hastanesi ile ilgili bir kısım bilgileri yukarıdaki bloglarla birlikte veriyoruz. Kısaca, Toyota Memorial Hastanesi 1938 yılında kurulmuş olup öncelikle Toyota personeline en kaliteli hizmeti vermek amacını taşımaktadır. Hastanede 1000 personel, 150 doktor görev yapmaktadır. 500 yatağı bulunmaktadır. Her gün 457 yatak doluluğu bulunmaktadır. Yalın Düşüncenin doğduğu Toyota Üretim Tesislerinde uygulanan Toyota Üretim Sistemi ile Hastanede uygulanan arasında dünyalar kadar fark olduğunu ilgilerin konuşmalarından anlıyoruz.
Toyota Memorial Hastanesine 16 ay önce atanan üst düzey danışman Hiroya Kamada-san’ın katılması ile Hastanedeki Yalın Yönetim Sistemi uygulamaları ivme kazanmış. Kamada-san’ın hastanenin Başkanına bağlı Proje Genel Müdürü olarak çalışmasından dolayı Hastanedeki etkisi yüksek. Bütün bunlara rağmen Kamada-san Hastanedeki işinin kolay olmadığını söylüyor. Çünkü konu olan belirli tekniklerin uygulanmasından ibaret değil. Bütün bir Yönetim Sisteminin Hastaneye uyarlanması söz konusu olduğu için öncelikli en önemli konu hastanedeki insan sisteminin bir bütün olarak yeni baştan kurgulanmasını, yeni ve bütünsel bir yönetim sistemini hayata geçirmek gerekiyor. Bunun için Hastane Başkanından başlayarak çalışanların, yöneticiler, doktorlar, hemşireler. teknik ve idari personelin yeni ve entegre bir yönetim biçimini içselleştirmeleri gerekiyor.
Kamada başlangıç olarak Toyota Yönetim Prensiplerinden SAYGI ve Takım Çalışması prensiplerinin bütün kadrolar tarafından samimi olarak benimsenmesi ve bütün çalışmalara aksettirilmesini gerektiğini söylüyor. Toyota Prensibi olarak Takım çalışmasının bütün çalışmalara yansıması isteniyor. Yöneticiler, Doktorlar, İdari asistanlar, hemşireler, eczane ve laboratuvar personelin tam bir ekip haline dönüşmeleri bekleniyor. Karşılıklı Saygının gerçekten çalışma iklimine hakim olduğu takım çalışmasının gerçekleştiği Hastane ortamında diğer bir Toyota Prensibi olan “Sürekli İyileştirme ve İş Başında Eğitim”Hastanedeki çalışma hayatının bir parçasını oluşturuyor.
Yine Toyota Prensiplerinden “Genchi Gembutsu” uygulaması gereği bütün yönetim takımının hemen her gün kliniklerde, işin görüldüğü alanlara gidip hadiseleri, olguları yerinde öğrenmeye önem veriliyor. Artık uzun toplantılar, yönetici odalarından hastane yönetimi alışkanlığına son veriliyor. nihayet sonuncu Toyota Prensibi, Çıtanın sürekli yükseltilmesi prensibidir. Hoshin Kanri denilen planlama ve yaygınlaştırma sistemi hastanede hayata geçirilmiş bulunmaktadır. Hoshin Kanri Yalın Enstitü’nün en önem verdiği Yönetim Sistemlerinin en başında gelmektedir. Liderin Planlama ve Uygulama Kılavuzu kitabını Enstitü’den temin edebilirsiniz.
Yukarıdaki prensiplerin Hastane Yönetim Sistemine dahil olması ile birlikte İnsan Yetiştirme, İş başında Eğitim yöneticilerin başlıca konuları haline geliyor. Zira çalışanlar istendiği kadar yetkin hale getirmeden istenilen sonuçların elde edilmesi hayal olmaktadır. Hastane Yönetim Sistemi İnsan Kaynaklarının etkin yönetimine dayanmaktadır. Yalın Hastane Yönetim Sisteminin temeli etkin İnsan Kaynakları yönetimine dayanmasıdır.
Japonya’daki hastanelerin Yalın Sağlık bakımından durumlarını araştıran Katie Anderson bu bakımdan önde giden Japon hastanelerinin isimlerini veriyor. Katie bu kısımda Amerika’daki bazı sağlık kuruluşlarındaki Yalın Yönetim Sistemlerinin çok ilerde olduğunu teyit ediyor.
Katie örnek hastane olarak verdiği hastanelerden Kyushu Adasında faaliyet gösteren Aso İizuka Hastanesi son birkaç yıldır Amerika’daki Virginia Mason Hastanesi ile işbirliği yaparak Toyota Üretim Sisteminin uygulanışını öğreniyor. İlgili hastanenin web sitesine girdiğinizde bu haberi okuyabilirsiniz.
Katie Anderson, Japonya’daki hastanelerin de ciddi mali sıkıntıları olduğunu ancak devlet yardımları ile ayakta durabildiklerini belirtiyor. Bunun dışında Hastane Yatış Süreleri diğer ülkelere göre daha fazla olduğundan bahsediyor. Üçüncü gerekçe olarak zaten üst düzeydeki kalite çıtasını yükselterek kalitenin ilk seferde ve her seferde doğru olarak gerçekleştirmenin gereğine vurgu yapıyor. Son gerekçe olarak Hasta Memnuniyeti önemli bir göstergeyi oluşturuyor.
Toyota Memorial Hastanesi Blog’una önem veriyoruz. Zira bu işin bir proje çalışması olmadığını, kliniklerde yapılacak kalite iyileştirme çalışmaları yapmak olmadığını vurguluyor. Önemli olan Hastane Yönetim Sistemini Yalın Prensipler çerçevesinde baştan sona oluşturmak ve entegre bir yönetim sistemini Hastane yönetim sistemine hakim kılmak gerekiyor.
Bu vesile ile Yalın Hastane Sağlık işinin bir Yönetim Sistemi olduğunu vurgulayarak Blog ile düşüncelerimi sonlandırıyorum.

Yalçın İpbüken

Başkan

Yalın Enstitü

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Apple Servisi Beylikdüzü Apple Servisi