Blog

Şirket Özeline Tasarlanmış Çalıştay: İnovatif Olmak, Yeni Fikir Üretmek, Müşterinin Sesini Stratejiye Çevirebilmek

download-copy
Strateji

Şirket Özeline Tasarlanmış Çalıştay: İnovatif Olmak, Yeni Fikir Üretmek, Müşterinin Sesini Stratejiye Çevirebilmek

Belirsizlik çağındayız. Talep ve teknoloji sürekli değişiyor. Şirketler satış kaybı, pazar payı kaybı, kârlılıkta azalma yaşıyor ve sisli bir yolda otomobil içinde seyahat eder gibi çabalıyorlar. Başarı, bu ortamda zorluklarla mücadele ve şartlara uyum yeteneğine bağlı. Eski tarzı devam ettirmeye çalışmak şirkete zarar verebiliyor.
Bu eğitim/çalıştay, B2B (şirkete satanlar) ya da B2C (tüketiciye satanlar) çalışan tüm şirketleri ilgilendiriyor.
Şirketler inovatif olmaya çalışıyor ama nasıl olacaklarını bilemiyor ve bazıları “Şirketi kurduğumuz ilk yıllarda çok inovatif idik, sonra bize ne oldu anlayamadık” diyorlar.
Hem “başımıza icat çıkarma!” diye büyümüş nesiller şirketlerde, hem de yıllardır aynı işi yapan hatta var olan sistemi kurmuş biri işine nasıl “farklı” bakabilecek? Bir muhasebeci de inovasyon çalışmalarına katılmalı!
Yalın uygulamalarda “müşteri için değer” beş ana prensibimizden biri ve başlangıç noktamızdır; inovasyon için de aynısı geçerlidir.
Önemli olan şirketlerin rekabetçiliği ve kârlılığına  inovasyonun katkısını sağlamak-tır. Amacımız,

   • herkesin ben bunu nasıl düşünemedim diyeceği kadar basit ve göz önünde olanı yakalamak
   • bunu ticarileştirerek müşteriye ulaştırmak
   • iş yapma biçiminde yapacağımız değişikliklerle müşterinin hayatını kolaylaştıracak iyileştirmeler ortaya koymak
   • her gün yaptığımız işlerin girişimcilik ruhuyla ele alınmasını sağlamaktır

Peki müşterimizi nasıl anlayacağız? Bazı makalelerimizde bahsettiğimiz gibi “müşteri memnuniyeti ölçüm” yöntemlerinin pek çoğunu reaktif buluyor, anketler ya da anketörler göndererek yapılan araştırmaların şirkete katkısının kısıtlı olduğunu düşünüyoruz.
Her şey olup bittikten sonra ve adeta müşteriye teslim olarak değil, “proaktif olarak müşteriyi anlamak ve müşteri için farklılaşmak”tan bahsediyoruz.
Müşteriyi ve ürünle yaptığı işi anlamak, hatta gizli ihtiyaçlarını farketmek, yeni “ürün/hizmet/süreç, iş modeli” ile rekabette öne geçebilmek için sırasıyla;

  1. doğru segmentasyon yapmak,
  2. her segmentteki müşteri grubunun ürün ve hizmetimizle yaptığı işi yerinde bizzat görmek, sormak ve anlamak,
  3. segmentlere uygun ürün ve hizmet özelliklerini arttırıp azaltarak, ekleyip çıkartarak çokça alternatif oluşturmak,
  4. alternatifleri hızla değerlendirip seçerek değeri yeniden tanımlamak,
  5. düşük maliyetli deneyler yapmak gerekiyor.

Deneyden kastımız müşterinin fikrinize para ödeyip ödemediğini hızla anlayabilmektir. Başlangıçta kâr için aceleci fakat büyüme için sabırlı, satmaya başlayıp piyasaya çıktıktan sonra büyüme için aceleci olmak gerekir.
Piyasaya yerleştikten sonra müşteriye vaadimizi (değer önerisi) “her seferinde” ve “daha kısa sürede” gerçekleştirmeye çalışmalıyız (PUKÖ Çevrimi).
İçerik :

  • Belirsizlikte Yönetmek (Talep ve Teknoloji Belirsizliği) ve Liderin Yeni Görevi
  • Mevcut Müşterini Elde Tut ve Yeni Müşteri Kazan
  • Stratejiyi Belirlemek (Kime Ne Satacağım?)
  • Segmentasyon, Satış Hunisi ve Ürün Portföyü Değerlendirme
  • Konfor Alanı, Varsayımlarımız ve Farklılaşmak
  • Yalın Ürün ve Süreç Geliştirme Modeli
  • Baştan Sona “Yeni Ürün/Hizmet, Süreç, İş Modeli” Geliştirme Aşama ve Adımları
  • İhtiyacı Anlama (Yeni Fikirler, Fırsatlar ve Konsept Oluşturma) + Geliştirme + Devreye Alma
  • Yeni Fikirler, Fırsatlar ve Konsept Oluşturma: Anla, Bul ve Genişlet, Daraltıp Seç , MVP
  • Yeni Ürün/Hizmet Geliştirmede 8 Adım Modeli
  • İnovasyon Nedir? Neden Az Sayıda Şirket Başarılı Oluyor?
  • İnovasyon Türleri
  • Şirkette Yenilikçi, Geliştirici ve Uygulayıcı Çalışan Profillerini Farketmek
  • Kurumsal İnovasyon, Kurum İçi Girişimcilik, Kurumsal Girişimcilik Nedir?
  • İnovasyon Yalnızca Ürün Üzerinde mi Yapılır? Başka Alanlar Neler?
  • Yalın Uygulama ve Bakış Açısının Katkısı
  • Müşterinin İhtiyacı Nedir? Gizli İhtiyaç Nedir?
  • İhtiyaç Hangi Unsurlardan Oluşur? (Fonksiyonel, Duygusal, Sosyal, …)
  • Müşteri Kullandığı Ürün/Hizmet ile Hangi İhtiyacını Gideriyor, Hangi İşini Yapıyor ve Bu İşin Çıktısı Ne?
  • Mevcut Ürün ve Hizmet ile Müşterinin Yaşadığı Sıkıntılar Neler?
  • Değer Sunum Tuvali (Value Proposition Design)
  • Müşteri İhtiyaçlarına Göre Farklılaşmak ve Değeri Yeniden Tanımlamak için Metotlar
  • Fikir Üretme Teknikleri (Bazıları Katılımcılarla Uygulanacaktır)

Tersine Düşünme Tekniği, Çağrışım Tekniği, 6 Şapka Tekniği, Kuralları Yıkma,  Kırpma, Trend Haritalama, Scamper, Beyin Fırtınası, Tasarım Düşüncesi (Design Thinking), Analoji     ve Biyobenzetim, Fikir Yazımı (Brainwriting)

  • KANO Modeli (Ürün/Hizmet Özelliklerini Gruplandırmak)
  • Mavi Okyanus Tuvali (Arttır/Azalt/Ekle/Çıkart)
  • TANI Modeli (Satacak Ürün/Hizmet Özelliklerini Belirlemek)
   • Siparişten Teslimata, Satın Almadan Sunuma Yeni Bir İş Modeli Gerekli Mi?
  • İş Modeli Kanvası (İhtiyaca Göre Anlatılacaktır)

Süre :   2 Gün
Talep edilirse, ilave 1 günde, seçilecek bazı metotların şirkete özel uygulama deneylerinde katılımcılara koçluk yapmak ve şirketin bundan sonraki yol haritasını belirlemek
Kimler Katılmalı :

 • Müşterisini tanımak (iç müşteri dahil), bunu ürün/hizmet geliştirirken kullanmak, rekabetten farklılaşmak isteyen tüm şirket yönetici ve uzmanları
 • Kalite, maliyet ve kârlılıkla ilgili olan herkes için değer katar

Katılanlar Ne Kazanacak?
Müşteri ve Ürün tercihlerinde doğru strateji ile hareket etmek, müşteri ile sürekli temas ve iş birliğini yönetmek, müşteriye değer sunumunu hazırlamak ve yenilikçi unsurları tespit etmek, yeni fikir üretmek için teknikleri öğrenmek, şirkette inovasyon iklimini oluşturmak için zihniyet dönüşümü ve yönetimini anlamak, yalın uygulamaların inovasyona katkısını anlamak ve şu soruların cevabını bulmak: “Müşterinin ihtiyaçlarından dolayı ürün/hizmete koyduğumuz özelliklerden kaç tanesi gerçekten gerekli?, “Olmazsa olmaz” ve “Daha çok daha iyi” özellikler hangileri?, Müşterinin gerçek ihtiyacı ne?, Müşteri bu ürün/hizmet ile gerçekte hangi ihtiyacını gideriyor, hangi işini görüyor?”
İlgili Makaleler:

İnovasyon Sürecinde Yeni Şirketler ve Yerleşik Şirketlerin Tutum Farkı

Şirkette İnovasyonu Kim Yapacak? İnovasyonun Ürün/Hizmet Geliştirme ve Diğer Kavramlarla İlişkisini Kurmak

Kano Modeli: Müşteriyi Kendinden İyi Tanımak

TANI Modeli: Müşterinin İhtiyacını Tam Olarak Anlamak

Ürün Yönetimi ve Yalın Ürün/Hizmet Geliştirme

Hakan Akgül

Danışman ve YK Üyesi

Yalın Enstitü

Comment (1)

 1. İlhan Avcı

  Hakan Bey çalıştaya nasıl katılabiliriz?

Yorum Yaz

Apple Servisi Beylikdüzü Apple Servisi