Blog

Pietro Fiorentini

Genel Yazılar

Pietro Fiorentini

Kuzey İtalya’nın Vicenza Kentinde Kurulu şirketi, şimdilerde Üçüncü nesil yönetiyor. Yönetimin başında Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO olarak Kırklı yaşlarında Marıo Nardi bulunuyor. Şirket Doğalgaz ve Akaryakıt İşleri ile ilgili çözümler üretiyor; sistemler kuruyor; yedek parça üretiyor ve Servis Hizmetleri sunuyor. Firmanın ne işler yaptığını, hangi ülkelerde faaliyet gösterdiğini şirketin web sitesinden www.fiorentini.com görmeniz mümkün. Türkiye’de de faaliyette bulunuyorlar. Hatta Bursa Organize Sanayi Bölge Müdürlüğüne Doğal Gaz Sistemleri konusunda hizmet vermişler. İstanbul’da bir satış ve servis ofisi bulunuyor.
Pietro Fiorentini firmasının sahibi ve CEO’su Mario Nardi, aynı zamanda İtalyan Yalın Enstitüsünü de kuran kişi. Dünya’da ve özellikle Yalın Üretim ve Yönetimi konusunda derin bilgi ve tecrübe sahibi olmuş ve İtalyan Yalın Enstitüsünü Prof. Arnaldo Camuffo başkanlığında kurulmasını sağlamış; enstitü’ye mükemmel bir saray yavrusu olan Fondazione CUOA İşletme Okulu binasında yer temin etmiş ve faaliyete geçirmiş. Fondazione CUOA 1957 yılında faaliyete geçmiş. www.cuoa.it Vakfın Amacı, Kuzey İtalya’daki İşletmelere Yönetim ve Yaratıcılık Becerilerini kazandırmak ve geliştirmek. Fondazione CUOA binasının fotoğraflarını değerlendirmeleriniz için ekte sunuyorum.
Pietro Fiorentini
Pietro Fiorentini firmasını Mario Nardi’nin daveti üzerine ziyaret ettik. Firmaya gidişimiz, şimdilerde James Womack’ın yeni yazdığı kitaptaki gibi Firmada bir “Gemba Walk” yapmaktı. Yaklaşık 30 civarındaki kişi ile birlikte, heyetin içinde benden başka, başkan yardımcımız Nezih Soydan’da vardı, firmada bir Gemba Walk yaptık. Gemba Walk için firmayı dolaşacaklar, başlarında James Womack, Daniel Jones, Jose Ferro ve John Shook bulunmak üzere üç gruba ayrıldık. Her bir grup, bir Müşteri Değer Zincirinde gözlem yapacak ve sonunda tespit ettiklerini Firma Yönetici ve Mal Sahibine sunacaklardı. Bizim Grup Servis Değer Zincirinde Gemba Walk’a, müşteriye hitap eden en son faaliyetten geriye giderek Değer Akışı boyunca sorularımız sorarak ve gözlemler yaparak ilerledik. Değer Zincirinin en son noktası olan Müşteri/Satış Biriminin bulunduğu birime gittik ve her türlü soruyu sorduk. Gemba Walk’un sonunda bize eşlik eden firma yöneticileri ile kısa bir toplantı yaptık. İlave sorular sorduk ve Değer Zinciri ile ilgili her konudaki olumlu veya olumsuz düşünce ve görüşlerimizi, gerekçeleri ile birlikte anlattık. Yöneticiler de bizim görüşlerimize kendi cevaplarını verdi. Grubun içinde ben daha çok Değer Zinciri üzerinde görev yapan mavi ve beyaz yakalılar ve yöneticiler ile ilgili gözlemler yaptım. Değer Zincirine akseden Firma Kültürü ile ilgili bilgiler aldım. Moral ve Motivasyonun gerçek durumunu öğrenmeye çalıştım. Mavi ve Beyaz Yakalı personelin; Mal Sahibi Mario Nardi ve Şirket Genel Müdürü dahil Her seviyedeki yöneticinin çalıştıkları mekanları tek tek gördüm. Sorular sordum. Gemba Walk sonunda tüm gruplar, firmanın Mal Sahibi ve her seviyedeki yöneticisi ile bir araya geldi. Her grup bulgularını Mal Sahibi ve Yöneticilerle paylaştık. Firma içinde birlikte öğle yemeği yedik. Mario ile toplantı sonunda otobüs beklerken yaklaşık 15-20 dakika ayaküstü konuştum, zor sorular sordum. Dedesinden başlayıp kendisine kadar sormadığım soru kalmadı. Mario sabırla ve kibarlıkla sorularıma cevap verdi.
Pietro Fiorentini
Yalın Enstitü Başkanı olarak üstlendiğim rol ve merakım dolayısıyla birçok firmayı, işyerini, fabrikayı geziyorum. Sorular soruyorum, hakikaten firma ile ilgili merakımı çeken her şeyi öğrenmeye çalışıyorum.
Öncelikle Mal Sahibi ve CEO Mario Nardi, Gerçek bir Yalın Lider. Jim Collins’in Good to Great Kitabını ezbere biliyor ve kitaptaki arzu edilen 5. Seviye liderliği her ortamda, hareket ve konuşmaları ile belli ediyorr. Çalıştığı mekânına gittim ve fotoğraf çektim. Sıradan, oldukça küçük,  fakat şık bir yönetici ofisi. Genel Müdürün Ofisi de dikkatimi çekti. Çünkü özel ofisi yok. İnsan Kaynakları yöneticisi ile birlikte aynı mekânı kullanıyor. Yalın Kaizen Ofisi hemen yanı başında. Kendisine her an erişebiliyorsunuz. Özel olarak sormasam Genel Müdür olduğundan bile şüphe duyardım. Yöneticilerin hepsi 30-40 yaşlarındalar.
Yöneticilerin kendi ekiplerindeki insanlarla ilişkileri her bakımdan çok yakın. Adeta her an beraberler. Yöneticiler sorumlu oldukları Değer Akışları ile birlikte yaşıyor ve hareket ediyorlar.
Mario Nardi, Organizasyondaki köklü Yalın dönüşümü 2000 yılların başında başlamış, ancak ısrarlı çabalarını hala sürdürmektedir. Şirket Personelinin firmada çalışmaktan keyif aldıkları, yüzlerinin güldüğü kolaylıkla fark ediliyor. İşten ayrılma oranlarının ve Devamsızlıkların İtalya şartlarında çok düşük olduğunu öğrendim. İtalya’da Sendikal ortam çok ilginçtir. Sendikal konuda da sorun yaşamadıklarını öğrendim.
Şirketin Organizasyon Şeması Jim Collins’in kitabında olduğu gibi Tepe Taklak, yani; mal sahibi ve CEO şemanın dibinde, Genel Müdür Altan Bir Üstte, Yanında Destek Birimleri Yer alıyor. Organizasyon Şemasının en Üstünde Üç Adet Ürün Değer Akışı Yer Alıyor. Organizasyon Şemasının en belirgin tarafı,  Üç Ürün Ailesinin oluşturduğu Değer Akışına göre tüm Şirketin organize olması; bu Üç Ürün Ailesi Değer Akış Şemasına tüm Satış ve Pazarlama faaliyetleri de dâhil edilmiş; şirkette,  bildiğimiz Bütçe sistemini kullanmadıklarını ifade ettiler.
Bu mükemmellik yolunda ilerleyen Pietro Fiorentini firması Balance Score Card ve Hoshin Kanri Planlama Sistemini tüm birimlere indirmiş; Hoshin Planlarını periyodik olarak gözden geçirme mekanizmasını oluşturmuşlar. Periyodik olarak Amerika’dan gelen Hoshin Danışmanının nezaretinde Hoshin gözden geçirme toplantılarını yapıyorlar. Hoshin Planlarının hazırlanmasına Kaizen Promotion Ofisi destek oluyor. Kaizen Promotion Ofisinde aklımda yanlış kalmadı ise, yalnız Alta Villa, Vicenza’daki fabrikasında 8 uzman çalışıyor. Kaizen Promotion Ofis ve görevleri konusunda Türkiye’de Yalın Dönüşümü uygulayan firmaların dikkatlerini çekmek istiyorum.
Pietro Fiorentini firmasının sahibi Mario Nardi’yi gelecek yıl konuşma yapmak üzere Türkiye’ye davet etmeyi arzu ediyorum.
Yalçın İpbüken

Yorum Yaz

Apple Servisi Beylikdüzü Apple Servisi