Blog

Küresel Rekabet Ve Yeni Trendler Zirvesi 2017

kuresel_rekabet_ve_yeni_trendler_zirvesi
Genel Yazılar

Küresel Rekabet Ve Yeni Trendler Zirvesi 2017

7. Aralık 2017 tarihinde, Silivri “Mega Silivria” da, Endüstri 4.0 Paneli adıyla, “Küresel Rekabet ve Yeni Trendler Zirvesi” başarıyla gerçekleştirildi. Silivri Sanayici ve İş Adamları Derneği tarafından organize edilen zirvede açılışı, SİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kocabaş yaptı. Ardından Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Turhan’ da Endüstri 4.0 ve sanayicilerin genel beklentilerini ifade etti.

Zirveye, Yalın Enstitüyü temsilen, Yönetim Kurulu üyesi Hüsrev Yaman katıldı. Hüsrev Yaman, Endüstri 4.0 ve Yalın Düşünce Panelinin açılış konuşmasında, “Yalın Düşünce” deki insan odağı üzerine değindi. Endüstri 4.0’ın konumlandırılmasında ve geleceğinde, insan merkezli bir yaklaşımın ancak başarılı olabileceğine değindi.

Daha sonra yine moderatörlüğünü Yalın Enstitü’ den Hüsrev Yaman’ın yaptığı “Endüstri 4.0 ve Yalın Düşünce” panelinde, OMRON Pazarlama Müdürü Nurcan Konak, STAUBLİ Bölge Satış Müdürü Kerem Keçeci, SMC Teknik Destek ve Eğitim Departmanı Müdürü Burak Örenel ve FESTO Genel Müdürü Osman Türüdü konuk konuşmacı olarak katıldı.

Panelde tüm konuşmacıların ortak paydada buluştukları konu, Endüstri 4.0 özelinde kullanılan yeni teknoloji kullanımındaki başarının altın anahtarının, sistemi kullanan personelin iyi eğitilmiş insanlardan oluşması gerekliliği oldu. Bu yüzdende panele katılan tüm servis sağlayıcılarının artık sistem ve teknik ekipman satışının yanında, mühendislik ve eğitim desteği de verdiklerini ifade ettiler.  Bu hizmet sayesinde bilgilenen ve bilinçlenen müşterilerin bizi de geliştirdikleri doğru taleplerde bulundukları ve projelerde başarı oranının ciddi oranda arttığının görüldüğünü belirttiler.

Devam eden zirvede, Aile Şirketlerinde Kurumsallığa Geçiş paneli düzenlendi. Panelin moderatörlüğünü, Kurumsal İletişim Danışmanı Yücel Koç yaptı. Panelde konuşmacı olarak TAİDER Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Öğücü, Şölen Yönetim Kurulu Üyesi Elif Çoban ve TKYD Yönetim Kurulu Üyesi Sami Erol yer aldı. Firmaların teknolojiyi kullanma sürecinde izleyeceği strateji ve yöntemlerin ne olması, dönüşüm sürecinin nasıl yönetilmesi gerektiği konu başlıkları üzerinde duruldu. Bunu başarmış firma yöneticileri de katılımcılara kendi hikayeleri ile katkıda bulundular.

Hüsrev YAMAN

Danışman ve YK Üyesi

Yalın Enstitü

Yorum Yaz

Apple Servisi Beylikdüzü Apple Servisi