Blog

Japonya İzlenimlerim -1 / Gökhan Çelikliay

Genel Yazılar

Japonya İzlenimlerim -1 / Gökhan Çelikliay

Gökhan Çelikliay
Karsan Yalın Üretim Yöneticisi
05-26 Temmuz 2010 tarihleri arasında AOTS tarafından Japonya’nın Toyota şehrinde düzenlenen PMTC (Production Management Training Course) Üretim Yönetimi Eğitimi Kursu’na katılma fırsatı buldum.
Coşkunöz Holding’te beş yıl boyunca Türkiye’nin en uzun ve en başarılı Yalın Dönüşüm projelerinden birisini birlikte yürüttüğümüz Yalın Enstitü Derneği’nin Başkanı Sn. Yalçın İpbüken’in yönlendirmesiyle yaptığım başvuru AOTS tarafından olumlu değerlendirilmiş ve yaklaşık 30 ülkeden başvuran 1400 adayın arasından eğitim programına katılma şansını elde eden 26 kişi arasına katılabilmiştim. Bir diğer sevindirici haberde eğitim programına Bursa Bosch Fabrikası BPS (Bosch Production System) ekibinden Mustafa Kemal Altay arkadaşımızında kabul edilmiş olmasıydı.
Dört haftalık bu önemli “genchi genbutsu” deneyimi içerisinde daha önce kitaplardan okuduğum ve senseilerden dinlediğim, öğrendiğim konuları yerinde görme, anlama ve düşünme fırsatı buldum. Yalın Düşünce’nin nasıl doğduğunun, geliştiğinin ve günlük hayatta da nasıl yaşandığının ancak ve ancak Japonya’da görülebileceğini ve anlaşılabileceğini de bu vesileyle kavramış oldum. Japonya’yı, Japon insanını ve Japon kültürünü tanıyınca, daha önce aklımda ayrı ayrı yerlerde duran ve birbirleriyle ilişkisini tam olarak kuramadığım pek çok konu yerini buldu ve birbirine bağlandı.
Japonya ülke olarak hali hazırda “JIT” (Just In Time-Tam Zamanında) prensibi, görsel yönetim ilkeleri ve hizmet etmek kültürü yani “insana saygı” üzerine kurulu. Herkesin anlattığı üzere Japonya’daki trenlerin geliş saatiyle saatinizi ayarlayabilirsiniz, kesinlikle JIT’tir. Ülkedeki görsel işaretlemeler, yazılar, tanımlar, renk kodlamaları o kadar yaygın ve insanlar tarafından o kadar önemseniyor ve kullanılıyor ki benzer görsel uygulamaların fabrikalarda uygulanmasına ve yararlı olmasına şaşırmamak gerek. Ülkemizde genellikle tabelalar ve diğer işaretler insanların farkına varmadığı ve umursamadığı görsel araçlar iken Japonya’da herkes için bir anlam ifade eden ve herkesin uyduğu görsel araçlar…
Öte yandan Japonya’daki insanların birbirileriyle olan ve işleriyle olan ilişkilerini görünce TPS’teki “İnsana Saygı” kavramının gerçekten ne anlama geldiğini anlıyorsunuz. Herkes kendi yaptığı işten faydalanan bir insan olduğunu bildiği ve bu insana saygı duyduğu, onunda aldığı üründen/hizmetten mutlu olmasını istediği için işlerini büyük bir ciddiyetle, sorumluluk bilinciyle,  dikkatle ve güleryüzle yapıyorlar. Bunu her yerde görüyor ve yaşıyorsunuz. Bir şey sorduğunuzda, bir yere giderken, bir şey alırken, metroda ya da  otobüste giderken, yani nereye giderseniz gidin, ne yaparsanız yapın insanların birbirleriyle olan ilişkilerinde eskiden bizimde ülkemizde olan ama maalesef artık yitirdiğimiz inanılmaz bir saygı, içtenlik ve güleryüz var. Para alırken ve para üstünü verirken gösterdikleri davranışlar bile büyük bir saygıyı ve özeni içeriyor.
Araç ve dolayısıyla yaya trafiği İngiltere’de olduğu gibi sol taraftan aktığı için ilk başlarda duruma alışırken epeyce zorluk çekiyorsunuz ama kaldırımda siz yılların verdiği alışkanlıkla ters taraftan gidip bir japonla karşı karşıya kaldığınızda bile emin olun önce özür dileyen karşınızdan gelen Japon olacaktır. Çünkü onlar muhtemelen sizin yabancı olduğunuz için hata yapabileceğinizi ve kendilerinin bunu tolere etmeleri gerektiği halde edemedikleri için sizinle karşı karşıya kaldıklarını, dolayısıyla size saygısızlık ettiklerini düşünmektedirler.
PMTC boyunca Toyota Motomachi fabrikası da dahil olmak üzere toplam sekiz Japon işletmesine ve Toyota’nın Nagoya’daki iki müzesine eğitimdeki konularla ilişkili olarak “genchi genbutsu” ziyaretleri düzenlendi. İşletme ziyaretlerinde tespit ettiğim ortak nokta işletmelerin bütünsel temizliği ve düzeni ile müdürlerin ve mühendis yöneticilerin çalışanı ve çalışanın gelişimini yönetmeleri ve desteklemeleri konusu oldu. Tümünün problemlerle ilgili detaylı bilgileri var ve çözümü için halihazırda yürüttükleri kaizen projeleri de mevcut. Kaizen projelerini de çalışanlarla birlikte yürütüyorlar. İşletmelerin kaizenlere başlaması ise en geç 1980’li yıllara dayanıyor. Yani bugünden otuz yıl önceye… Türkiye’de ise bu çalışmaların ne kadar geç başladığını, hatta pek çok şirkette hala bilinmediğini görünce üzülmemek elde değil. Japonyadaki liderleri görünce ülkemiz işletmelerinin problemleri görmezden gelen, kendilerini dünyayı görmeden, tanımadan dünyanın en iyisi zanneden sözde “idareci”leri ile tüm problemleri sadece kendi aklıyla kendi başına çözmeye çalışan “süper yönetici”lerini hatırladım ve yalın düşüncedeki öğreten geliştiren, bir anlamda hidayete erdiren “koç lider”lerin ne kadar farklı olduğunu bir kez daha anladım. Tüm yöneticiler hat çalışanlarına nasıl destek olacakları hedefinde çalışıyorlar ve kendilerini “serving leader” yani “çalışanlarına hizmet eden lider” olarak tanımlıyorlar. Ve nasıl atölyede tüm çalışanlar birarada aynı fiziksel alanda, aynı koşullarda çalışıyorlarsa, yönetim ofislerinde de tüm beyaz yakalı çalışanlar müdürde dahil olmak üzere aynı fiziksel alanda, arada görsel ve fiziksel bariyerler olmadan açık ofiste, yani aynı koşullarda çalışıyorlar. Fabrikanın müdürü de genellikle açık ofisin tam ortasında herkesin görebileceği ve ulaşabileceği bir yerde konumlandırılmış oluyor. Böylelikle hem iletişim güçleniyor hemde tüm çalışanlar yöneticilerinin kendi yanlarında, kendileri gibi ayrıcalıksız olduğunu hissediyorlar.
Japonya’da çalışan ücretlerinin diğer ülkelere kıyasla epeyce yüksek olmasından ötürü otomasyon seviyesinin epeyce yüksek olmasına, yani çalışan sayısının azlığına rağmen tüm çalışanlar işlerine büyük bir sorumluluk bilinciyle bağlılar. Çalışanlarda tam bir “harmony” (birlikte çalışma, işin bir parçasını yaparak mutlu olma ve bütünün başarısına katkıda bulunma) ve işe adanmışlık gördüm. Bunlar kitaplarda yazan ama görmeden anlamamızın mümkün olmadığı çok önemli konular. İnsanlar işletmelerine ve yöneticilerine güveniyorlar. Bunları insanların bakışlarından, vücut hareketlerinden ve konuşmalarından anlayabiliyorsunuz. Bu nedenle yalın düşünceye inanan ve yalın teknikleri uygulamaya çalışan tüm kahraman yalın uygulayıcıların Japonya’yı, Japon üretim ve yaşam kültürünü mutlaka görmesini öneririm. Önemli olanın teknikler değilde “insan” olduğunu ve “insanın güveni” kazanılırsa ve eğitimlerle geliştirilirse ortaya ne kadar büyük ve sürekli devam eden, üstelik giderekte artan bir başarı çıkabileceğini ancak ve ancak görünce anlayabilirler.
İşletme ziyaretlerinde yapılan sunumlarda şirketlerin vizyon ve misyonlarındaki şu ortak nokta da dikkat çekici “Şirketimizin amacı ürettiği kaliteli ve yenilikçi ürünlerle insanların ihtiyaçlarını gidermek, hayatlarını kolaylaştırmak ve insanlığa hizmet etmek”. Böyle bir söylemi Türkiye’de duyduğumuz zaman bize çok anlamlı gelmeyebilir ama amacın öncelikle “kar” değil, hizmet, yani müşteri memnuniyeti, yani kalite ve yenilikçilik olduğu bir ülkede insanlığa hizmet duygusunun şirketleri nasıl hizaladığını ve doğru hedefe yönlendirdiğini daha iyi görebiliyorsunuz. Çoğunlukla pirincin yetiştiği ve düz alanların ülkenin toplam alanının sadece %10’u olduğu bir ülkenin, ikinci dünya savaşında yerle bir edildikten sonra bugün dünyanın ikinci büyük ekonomisi olmasını gerçekten başka türlü açıklamak mümkün değil.
Bu girişin ardından sizlerle yaşadığım bu dört haftalık deneyimi ve gözlemlerimleri paylaşmak istiyorum. Umarım aktardıklarım bu yazıyı okumak için zaman harcayan tüm “yalın düşünce inanırları”na faydalı olur ve yol gösterir.
PMTC programı hakkında bilgi vermeden önce programı düzenleyen kurum olan AOTS hakkında bilgi vermem gerekir. AOTS (The Association for Overseas Technical Scholarship), 1959 yılında Japonya’da “Denizaşırı Teknik Burslar Birliği” adı altında Ekonomi, Ticaret ve Endüstri Bakanlığı’nın desteğiyle tüzel kişiliğe sahip ve kar amacı gütmeyen bir kurum olarak kuruldu. Temel amacı 2. Dünya Savaşı sonrası yeniden yapılanma sürecine giren Japonya’nın gelişmekte olan ülkeler ile arasındaki ekonomik işbirliğini artırmak ve dostluk ilişkilerini geliştirmektir.
Gerçektende 1959 yılından sonra Japon ekonomisi petrol krizi, yüksek yen kuru, Amerika’daki şişirilmiş balon ekonominin çöküşü ve diğer pek çok ekonomik krizle karşılaşırken, hem ülke içinde hem de denizaşırı ülkelerdeki yatırımlarını artırmıştır. AOTS’de özellikle Japon şirketlerinin maliyetlerini düşürmek için yatırım yaptığı ve ekonomik ilişkilerinin artmakta olduğu ülkelerde çalışmalarını daha etkin olarak sürdürmektedir ve bu ülkelerdeki insanları eğiterek Japon şirketlerinin faaliyetlerini desteklemektedir.
AOTS, insanlığa faydayı temel almış ve refah seviyesi sürekli artan, barış içinde bir dünyayı oluşturmak amacıyla gelişmekte olan ülkelerin insanlarına eğitim vermeyi kendine misyon edinmiştir.
Kurumun başlıca aktiviteleri;
1. Gelişmekte olan ülkelerdeki mühendis ve müdürlerin Japonya’da eğitimi
2. Denizaşırı ülkelerdeki mühendis ve müdürlerin kendi ülkelerinde eğitimi
3. Japonya’daki ve Japonya dışındaki eğitim merkezlerinin yönetimi
AOTS’nin “insanlarını geliştirme” misyonu edindiği gelişmekte olan ülkeler şunlardır;

 • Avrupa
 • Ukrayna, Sırbistan, Karadağ, Türkiye, Makedonya, Hırvatistan,
 • OrtaDoğu
 • İran, Umman, Ürdün, Suriye, Lübnan
 • Orta ve Güney Amerika
 • Arjantin, Uruguay, Ekvator, El Salvador, Guatemala, Kosta Rika, Kolombiya, Jamaika, Şili, Dominik Cumhuriyeti, Trinidad ve Tobago, Nikaragua, Panama, Paraguay, Barbados, Brezilya, Venezuela, Peru, Bolivia, Honduras, Meksika
 • Africa
 • Tüm Afrika Ülkeleri
 • Güneydoğu Asya
 • Endonezya, Kamboçya, Tayland, Filipinler, Vietnam, Malezya, Myanmar, Laos

Kurumun 2010 yılı devasa bütçesi 8,900,000,000 japon yenidir yani yaklaşık 100 milyon $’dır. Halihazırda 4 merkezde ve deniz aşırı ülkelerde toplam 174 çalışanı bulunmaktadır.
AOTS’nin kurulduğu 1959 yılından bu yana geçen 51 yıllık süre içerisinde Japonya’da düzenlediği kurslarda 170 ülkeden yaklaşık 150 bin kişiye, Japonya dışındaki ülkelerde düzenlediği kurslarda da 180 bin kişiye olmak üzere toplam 328 bin kişiye eğitim vermiştir.
Asya ülkeleri 279,100 kişiyle en fazla eğitim alan ülkelerdir. İlk üç ülke;

 • Çin: 26,604
 • Tayland: 15,016
 • Endonezya: 13, 055
  Orta ve Güney Amerika ülkeleri Asya ülkelerinin ardından 23,910 kişiyle en çok eğitim alan ülkelerdir. İlk üç ülke;
 • Brezilya: 2,796
 • Meksika: 1,754
 • Peru: 1,077
  Üçünü sırada ise 9,370 kişiyle Afrika ülkeleri gelmektedir. İlk üç ülke;
 • Mısır: 1,277
 • Nijerya: 480
 • Ghana: 435
  Dördüncü sırada 8424 kişiyle Avrupa ülkeleri gelmektedir. Avrupa AOTS eğitimlerine en az katılımcı gönderen kıtadır. İlk üç ülke;
 • Polonya: 880
 • Macaristan: 550
 • Bulgaristan: 399

Türkiye ise Avrupa kıtasında yer almaktadır ve maalesef 377 katılımcıyla Bulgaristan’ın ardından dördüncü sırada gelmektedir. Bu 377 katılımcınında yaklaşık 250’si ülkemizdeki Toyota ve Toyota ile iş yapan Japon şirketlerinin gönderdiği kişilerdir. Yani 51 yıllık AOTS tarihinde sadece 120 Türk kendi insiyatifiyle ve girişimiyle AOTS eğitimlerinden yararlanmıştır. Oysa AOTS Türk mühendis ve yöneticileri için büyük eğitim fırsatları sunmaktadır ancak kendi iç dünyamızdan ve iç gündemimizden çıkıp dünyayı izleyen bir yapıya geçemediğimiz için pek çok fırsat gibi bu önemli fırsatı da değerlendirememekteyiz.
AOTS 2010 yılında Japonya’da 7559 kişinin katılacağı 273 kurs, Japonya dışı ülkelerde ise 1490  kişinin katılacağı 54 kurs düzenlemeyi hedeflemektedir. Toplam kurs sayısı hedefi 327, toplam katılımcı hedefi ise 9,049 kişidir. 2011 hedeflerininde benzer olacağı düşünülmektedir.
Japonya’daki eğitimler “Kenshu” adını verdikleri ve aynı anda toplam 1000 kişinin hem eğitim alabileceği hem de konaklayabileceği 4 büyük eğitim merkezinde verilmektedir. Bunlar,

 • Tokyo Eğitim Merkezi
 • Yokohama Eğitim Merkezi
 • Kansai Eğitim Merkezi ( Osaka’da)
 • Chubu Eğitim Merkezi (Aichi ilinde)
  AOTS’nin 6 ülkede irtibat ofisleri bulunmaktadır. Bu ülkeler Japon şirketlerinin yatırımlarının ve iş ilişkilerinin en fazla olduğu ülkeler olduğu için seçilmiştir.
 • Çin (Pekin),
 • Endonezya (Jakarta),
 • Filipinler (Manila),
 • Tayland (Bangkok),
 • Hindistan (Yeni Delhi)
 • Vietnam (Hanoi)

AOTS’nin  Japonya’daki eğitim programları 2 ana başlık altında verilmektedir.
1. Teknik Eğitim Programları
Japonca’nın ve Japon kültürünün öğretildiği 13 haftalık Genel Oryantasyon Kursunun ardından katılımcıyı misafir eden şirketlerde teknik becerilerin geliştirildiği özel teknik eğitimler verilmektedir (Ağırlıklı olarak Japon şirketleri çalışanları içindir)
2. Yönetim Eğitim Programları
Üst ve orta kademe yöneticilerin yönetim bilgi ve becerilerini artırmak için verilen grup eğitimleridir. (Genel katılıma açık programlardır)
2010 Haziran ayı itibariyle AOTS’nin 43 ülkede 70 Mezunlar Derneği bulunmaktadır. Bu dernekler, birbirlerine yardım etmek ve karşılıklı işbirliği yapmak için “Dünya Dostluk Ağı”nı kurmuşlardır.
Türkiye’de kurulu bulunan ve uzun zamandır faaliyet göstermeyen “AOTS Mezunları Derneği” 2010 Haziran ayı itibariyle Yalın Enstitü Derneği’nin desteğiyle ve eski bir AOTS mezunu olan Sn. Tayfun Çaylan Başkanlığında yeniden organize olarak faaliyetlerine başlamıştır. Tayfun Bey, Japonya’ya gitme sürecinde bana da çok yardımcı olmuş ve yol göstermiştir. Kendisine buradan bir kez daha teşekkürlerimi sunar ve ülkemizden daha çok kişinin bu eğitimlere katılmasını sağlayacak olan “AOTS Mezunları Derneği”ne başarılar dilerim.
(www.aots.org.tr, E-mail:Tayfun.caylan@gmail.com)
Bu derneğe destek vermenin ve hizmet etmenin, ülkemizden başka arkadaşlarımızında bu eğitim programlarına katılmasının bizim gibi AOTS mezunlarının bir borcu olduğunu düşünüyorum.
PMTC Kursu Hakkında
PMTC (Production Management Training Course) Üretim Yönetimi Eğitimi Kursu AOTS tarafından ilk olarak 1977 yılında düzenlenmiş olan ve 34 yıldır kesintisiz olarak yılda bir kez düzenlenen temel eğitim programıdır. Amacı gelişmekte olan ülkelerdeki işletmelerin üretim yönetimi tekniklerini geliştirmek, üretim yöneticilerinin takım çalışması ve problem çözme yetkinliklerini artırmak ve işletmelerdeki insan gelişimini sağlayacak metotları öğretmektir. Kurs 4 hafta sürmektedir ve hafta içi saat 09:00-16:30 saatleri arasında AOTS’nin Toyota Şehri yakınlarındaki Chubu Kenshu Center (CKC)-Chubu Eğitim Merkezi’nde düzenlenmektedir.

aotsg1
PMTC Açılış töreni

Kursa 13 ülkeden 26 katılımcı katılmıştır. Katılımcılar otomotiv, makina, tekstil, seramik, yiyecek, temizlik ürünleri, ilaç sektörlerinin üretim yöneticilerinden ve yalın/TPM dönüşüm liderlerinden oluşmaktadır. Katılımcıların ülkeleri Brezilya, Tayland, Filipinler, Bangladeş, Nepal, Hindistan, Sri Lanka, Türkiye, Meksika, Kolombiya, Peru, Arjantin, Malezya’dır.
Kursun yaklaşık 1,000,000 japon yeni (~18,500 TL) olan bedelinin yaklaşık 800,000 yenlik (~14,800 TL) kısmı Japon hükümeti tarafından, 200,000 yenlik (~3,700 TL) kısmı ise katılımcı tarafından karşılanmaktadır. Uçak bileti dahil edildiğinde 4 haftalık eğitimin bedeli 6,000 TL’ye mal olmaktadır. Bu bedele eğitim, uçak, konaklama, 3 öğün yemek bedelleri, günlük 15 TL harçlık ile şirket ziyaretlerindeki hızlı tren, metro ve otobüs transferleri ile en az 2 gün Tokyo otellerindeki konaklamalar dahildir. Ayrıca 4 haftalık süre için tüm hastanelerde geçerli sağlık sigortası yapılmakta ve eğitim merkezine de hafta bir gün doktor gelerek katılımcılara destek olmaktadır.
Eğitim programının ilk 3 haftası Japon üretim tekniklerinin öğretilmesiyle geçmektedir. Programın içeriği şu şekildedir;
1. Grup halinde problem çözme teknikleri (1 gün)
2. Üretim Planlama ve Kontrol Teknikleri ( 2gün)
3. Üretken Bakım (1 gün)
4. Yerinde Kalite (1 gün)
5. Değer Analizi (VA) (1 gün)
6. Metod Mühendisliği Teknikleri (2 gün)

aotsg2
Grup sunumları

Eğitimler Japon Sanayiciler Birliği (Türkiye’deki TOBB benzeri bir birlik) üyelerine hizmet amacıyla kurulan bir danışmanlık şirketinin tecrübeli danışmanları tarafından verilmektedir. Dolayısıyla tüm eğitimler Japon sanayiine aktarılan güncel eğitimlerdir. Eğitimciler hem japon şirketlerine hemde japon şirketlerinin diğer ülkelerdeki işletmelerine destek veren deneyimli kişilerdir. Ayrıca tüm eğitimler sırasında örnek vakalar üzerinde 5-6 kişilik grup çalışmaları yapılmakta ve çalışmaların ardından grup sunumları gerçekleştirilmektedir. Bu çalışma şekli değişik ülkelerden ve farklı iş kollarından gelen tüm katılımcıların birbirlerini geliştirmesini de sağlamaktadır. Eğitimlerin ve sunumların dili ingilizcedir. Dolayısıyla katılımcıların iyi ingilizce bilmesi gereklidir.
Kursun son haftası ise tamamen “insanı tanımak ve insan davranışlarını değiştirebilmek” konusuna ayrılmıştır. Bu kapsamda,
a. Davranış Değiştirme Programı (2 gün)
Eğitim yönetici ve çalışanlar arasındaki iletişimin geliştirilmesi ve yöneticilerin astlarını motive ederek problem çözme ve kaizen yapmaya yönlendirme amacını gütmektedir. Bu eğitim sırasında tüm katılımcılar ile ikişer kişilik sosyodramalar yapılmış, bunlar videoya çekilmiş ve videolar izlenerek öğrenilen konular birebir gösterilmiş ve anlatılmıştır.
b. Canlı Atölye Yaratmak (2 gün)
20 yıl önce ilk olarak Toyota’nın en büyük yan sanayilerinden birisi olan Denso’da düzenlenen ve daha sonra Toyota’nın yararlı olduğunu görerek eğitim programına dahil ettiği, işçisinden müdürüne kadar tüm yeni ve mevcut çalışanlarına mutlaka verdiği bu duyarlılaştırma eğitiminde çalışanın görevi, sorumlulukları, temel davranış ve raporlama kuralları ile üstleriyle, altlarıyla, iş arkadaşlarıyla iletişim şekilleri anlatılmaktadır. Eğitimi bu eğitimi ilk defa hazırlayan kişi vermektedir.
Eğitim programı boyunca sekiz japon işletmesine ziyaretler düzenlenerek ilgili konularda “genchi genbutsu” yapılmıştır.
1. Üretim Planlama ve Kontrol: Nitto Kogyo Corporation – Nagoya Fabrikası, Elektrik ekipmanları üretir.
2. TPM Uygulamaları: Daido Plain Bearings Corporation, Motor silindir gömlekleri üretir.
3. Kalite Uygulamaları: Rinnai Corporation – Oguchi Fabrikası, Evler için set üstü fırın üretir.
4. TPS: Toyota Motor Corporation – Motomachi Fabrikası, Crown, Mark X, Estima modellerini üretir.
5. Kaizen uygulamaları: Yamatake Corporation, Boru sistemlerindeki basınç ve akış ölçerleri üretir.
6. Kalite uygulamaları: Zeon Corporation, Elektronik ve otomotiv sanayi için kauçuk ve ekran koruyucu film tabakalar üretir.
7. Yeni teknolojiler: Panasonic Center Tokyo, Ev ve otomotiv için elektronik ürünleri üretir
8. 5S ve TPM uygulamaları: Knorr Food Corporation Ltd., Hazır gıda ürünleri üretir.

aotsg3
PMTC katılımcıları Toyota Motomachi fabrikasında

 
Panasonic Center, Tokyo
Daido Metal fabrikasında
Bu işletme ziyaretlerinin dışında Toyota’nın tekstil makinelerini ürettiği fabrikanın yeniden düzenlenmesiyle oluşturulan Nagoya’daki “Toyota Endüstri ve Teknoloji” müzesi, yeni teknolojilerin ve araçların tanıtıldığı “Toyota Kaikan Müzesi” ve Kawasakidaishi tapınağı da eğitim programı içerisinde ziyaret edilmiştir.
AOTS hakkındaki tüm bilgiye http://www.aots.or.jp/eng/indexeng.html sitesinden ulaşabilirsiniz.
Katılabileceğiniz eğitim programlarına ise;

 • “Management/Organization” Yönetim/Organizasyon
 • “Production Management” Üretim yönetimi
 • “Quality Management/Quality Control” Kalite Yönetimi/Kalite kontrol

başlıkları altında http://www.aots.or.jp/eng/t_prg_j/management/fy/2010/management.html adresinden ulaşılabilir.
Ayrıca “Türkiye AOTS Mezunları Derneği”nin hazırlanmakta olan web sitesi de hayata geçtiğinde mutlaka izlenmelidir. Eğitimler için başvurular eğitim tarihinden yaklaşık 3 ay önce başlamakta ve 1 ay sürmektedir. Bu takvimde dikkatle izlenmelidir. Başvuru prosedürünü yerine getirmesi oldukça kolaydır.
Ayrıca daha fazla fikir edinmek için AOTS ve CKC hakkında hazırladığım.pdf dosyalarını da mutlaka incelemenizi öneririm.
Yazımın en başında bahsettiğim gibi yalın düşünceye inanan ve temel yalın üretim bilgisine sahip olan tüm “yalın inanırların” AOTS eğitimlerine katılarak düşünce sistematiğini bizzat yerinde yani Japonya’da görmesi ve benim yaşadığım deneyimi yaşaması gerektiğini düşünüyorum. Ülkemizde bilinmediği ve önemi anlaşılmadığı için gözardı edilen “insana saygı” boyutunun ancak bu şekilde hayata geçmesi dolayısıyla buna bağlı olarakta yalın projelerin uzun soluklu ve uzun vadede başarılı olması mümkündür. Yalın düşünce sadece VSM, 5S, Kaizen, TPM gibi araçlardan ibaret değildir. Önemli olan bunları uygulayacak insanların yetiştirilmesi ve onların yetişmesini ve gelişmesini sağlayacak eğitim, güven ve motivasyon ortamıdır. Kurum sahiplerinin ve profesyonel yöneticilerin yalın projeye ve şirketlerine verecekleri en büyük ve yegane destekte bu eğitim, güven ve motivasyon ortamıdır.
Ülkemizden pek çok arkadaşımızın AOTS eğitim programlarına katılması dileğiyle tüm yalın düşünce inanırlarına başarılar diliyorum.
Gökhan Çelikliay
E-mail: gokhan.celikliay@gmail.com
Kaynaklar:
AOTS Internet sitesi http://www.aots.or.jp/eng/indexeng.html
AOTS Mezunları Derneği internet sitesi www.aots.org.tr
AOTS Magazine KENSHU
AOTS PMTC Dökümanları
Daha fazla fotoğraf ve bilginin olduğu pdf dosyasına ulşamak için tıklayınız.

Yorum Yaz

Apple Servisi Beylikdüzü Apple Servisi