Blog

İşlet, Büyüt, Dönüştür: İşle Yalın Bilişimin Entegrasyonu

Yalın Dijital Yalın Uygulamalar

İşlet, Büyüt, Dönüştür: İşle Yalın Bilişimin Entegrasyonu

Run Grow Transform: Integrating Business and Lean IT (İşlet, Büyüt, Dönüştür: İşle Yalın Bilişimin Entegrasyonu), Taylor and Francis adlı yayıncılık grubu tarafından geçen ay Amerika Birleşik Devletleri’nde yayımlanan, yalın düşünce, bilişim ve kurumların esas işlerini bütünleştiren ve bu konuların dünya çapında uzmanlarını bir araya getiren bir kitap. ‘İşlet, büyüt, dönüştür’, kurumun bütününde operasyonel anlamda mükemmellik sağlayarak, giderleri azaltırken kaliteyi artırarak büyümeyi hızlandırıp, fikirlerin nasıl hızla yenilikçiliğe dönüşerek piyasaya ulaşabileceğini anlatıyor. Bu yolculuk, son müşteriye farklılık yaratacak değeri katacak prensipleri ve faaliyetleri, bilişim organizasyonunun yetenek ve özelliklerini bu yönde kullanma yöntemlerini, bilişim organizasyonunun kurumun esas işiyle entegrasyonunu ve çalışanların firma hedefleri doğrultusunda hareket etmelerini içeriyor.
Değer akışını hiçbir etapta ya da süreçte gözden kaçırmayarak hem firmanın kendisi hem de müşterileri için gerçek ve sürdürülebilir değeri yaratmak, faaliyetlerde istikrarı yakalayıp büyümeyi artırarak yeniliğe uzanmaktan geçiyor. Yalın bilişimin öncülerinden ve isim babası da olan Steve Bell, sürekli iyileşmenin, insana saygının, yalın ve çevik prensip ve uygulamaların, bilişimi kurumların esas işiyle bütünleştirmede ve değer yaratmadaki önemini bu son çalışmasında dünyadan örnekleri de katarak anlatıyor.
Kitap boyunca farklı bölüm ve konularda anlatılan çok çeşitli örnekler dışında, kitabın sonunda dünyanın farklı bölgelerinden ve bilişimin farklı alanlarından üç başarılı yalın bilişim uygulamasına geniş yer veriliyor: Ci&T, Brezilya, Arjantin ve Çin’deki üretim merkezlerinden Kuzey ve Güney Amerika, Avrupa ve Asya’daki müşterilerine uygulama dış kaynak kullanımı, yazılım ürün mühendisliği ve sayısal pazarlama hizmetleri sağlayan bir firma. İkinci örnek ING, 100.000’in üzerinde çalışanı olan ve 50’den fazla ülkede faaliyet gösteren Hollanda kökenli bir küresel finansal kurum. Detaylı bir biçimde kitapta yer bulan üçüncü örnek ise, Doğu Avrupa, Orta Asya, Orta Doğu ve Afrika’da on ülkede faaliyet gösteren, Türkiye merkezli kurumsal yazılım firması Netsis.
Bu üç kuruluşun yalın prensip ve uygulamalar sayesinde israfları azaltıp yarattıkları değerle müşterilerin giderlerini azaltmalarına, kalitelerini, hız ve çevikliklerini artırmalarına nasıl yardımcı oldukları, insan, süreç ve teknolojiden verimli ve etkili bir şekilde yararlanarak nasıl stratejik rekabet avantajı sağladıkları, hızla değişen, zorlu ve belirsizliklerle dolu ekonomik ve teknolojik ortamlarda nasıl sürdürülebilir bir biçimde geliştikleri, detaylı olarak analiz ediliyor.
Yüzyıllar önce yaşanan Rönesans döneminde farklı disiplinlerden gelen fikir liderlerinin, uzmanların, düşüncelerin, buluşların yakınsaması ve sinerjisi, ‘İşlet, büyüt, dönüştür’de yalın bilişime uyarlanıyor; dünya çapında uzmanlar bir araya geliyor. Kitap, yalın düşüncenin dünyadaki öncülerinden Dan Jones’un yalın kurumlarda bilişimin günümüzde ve gelecekteki anahtar rolü ile ilgili düşünceleriyle başlıyor. Kitabın yazarı ve editörü olan Steve Bell, eserin ilk yarısında yazarlık şapkasını giyerek, yalın prensip ve uygulamaları tanımlıyor. Değer akışının önemini ve bilişimin buna nasıl yardımcı olduğunu açıklıyor. Etkili, işbirlikçi, sürekli öğrenen çapraz-fonksiyonlu ekiplerin nasıl kurulacağını anlatıyor. Liderlik ve yönetimde yalın yaklaşımı; ön cephede savaşan, işleri günlük olarak gerçekleştiren çalışanların sorumluluk almalarının yöntemini ve önemini; değişim inisiyatiflerinin stratejiyle örtüşmelerinin ve kurum bütününde çeviklik yaratmanın yollarını irdeliyor.
Kitabın ilk yarısında farklı bölümlerde sırayla işlenen başlıca konular, günümüzde birçok işletmeyi yakından ilgilendiriyor: bilişimin kurumun işletilmesi, büyümesi ve dönüşmesindeki rolü; firmanın bütün bireylerinin müşteri için değer yaratması amacıyla kaynakların bir araya getirilmesi; dış kaynak seçeneğinin değerlendirilmesi; bilişim içerisinde geliştirme ve operasyonun işbirliği sayesinde yeni fikirlerin piyasaya hızla ulaşması; performansı artırmak ve değer yaratmak için neyi nasıl ölçmek gerektiği; yalın liderlik ve yönetim sistemlerinin geleneksel yöntemlerden farkı; sürekli iyileşen, paylaşan ve öğrenen bir kurumun nasıl yaratılacağı; sürekli öğrenen bir yalın kuruma kendini tamamen adayan kişilerin neden anahtar faktör olduğu.
Kitabın ikinci yarısı, Rönesans salonlarından esinlenerek farklı bilişim alanlarından fikir liderlerini ve uzmanlık konularını bir araya getiriyor: kurum mimarisi, iş süreç yönetimi, servis yönetimi, kurumsal kaynak planlama ve ticari paket yazılımlar, yalın-çevik yazılım geliştirme, entegrasyon ve veri yönetimi, iş zekası. Bu öncüler ve liderler, yalın düşüncenin kendi uzmanlık alanlarına katkılarını ve yalın prensiplerin kurumun performansını artırmak için nasıl kullanılabileceğini inceliyor.
‘İşlet, büyüt, dönüştür’, bilişimin modern tarihinde altmış yılı aşkın bir süredir yaşanan değişikliklerin ve dönüşümün geldiği noktada, internetin ve taşınabilirliğin yarattığı potansiyelin kazandırdığı ivmeyle kullanıcıların ve müşterilerin daha fazla bilgilendiği ve güçlendiği bir ortamda, sürdürülebilirliği yakalamak için insanları, uzmanlık alanlarını ve parçaları bütünleştiriyor.

Yorum Yaz

Apple Servisi Beylikdüzü Apple Servisi