Blog

İsdemir, Değişim ve Gelişim Yolculuğuna Yalın Enstitü ile Devam Ediyor – Lemi Güngördü

Genel Yazılar

İsdemir, Değişim ve Gelişim Yolculuğuna Yalın Enstitü ile Devam Ediyor – Lemi Güngördü

İSDEMİR tesisleri 1967 yılında Sovyetler Birliği ile yapılan teknik ve ekonomik işbirliği anlaşması çerçevesinde gerçekleştirildi. 1,1 milyon ton/yıl sıvı çelik kapasitesindeki tesisin temeli 3 Ekim 1970 tarihinde atılarak 1975 yılından itibaren kademeli olarak işletmeye alındı. 1984 yılından sonra yine kademeli olarak tamamlanan 1. tevsiat sonucunda kapasitesi 2,2 milyon ton/yıl'a çıkarılan İSDEMİR, 1 Şubat 2002'de ERDEMİR'e devredildi. Özelleştirme kapsamında olan ERDEMİR hisselerinin 27 Şubat 2006'da, bütünüyle OYAK'a ait olan ATAER Holding A.Ş. tarafından devralınmasıyla İSDEMİR de, OYAK çatısı altında faaliyet göstermeye başladı.

Resim 1. İSDEMİR'in değişen silüeti

OYAK'ın Türkiye'nin yassı çelik talebini ülke içinde üretimle karşılamak ve verimliliği arttırmak için MDY (Modernizasyon ve Dönüşüm Yatırımları) projesi 3 milyar USD mertebesindeki toplam yatırım tutarı ile Cumhuriyet tarihimizin tek seferde yapılan en büyük sanayi yatırımı özelliğine sahiptir. MDY projelerinin en önemli kalemi olan ve İSDEMİR'in yassıya dönüşümünü gerçekleştiren Sıcak Haddehane Projesi başarıyla tamamlanarak 2 Ağustos 2008 tarihinde üretime başlandı. Böylelikle İSDEMİR dünyada hem yassı hem de uzun çelik üretebilen sayılı tesisler arasında girdi.

MDY projeleri kapsamında ikisi yeni ve ikisi yenileme şeklinde toplam dört kok bataryası, yeni sinter fabrikası, yeni yüksek fırın ve mevcut yüksek fırınların modernizasyonu, mevcut çelikhane tesisinin komple yenilenerek kapasitesinin artırılması, yeni kireç tesisi, iki slab döküm tesisi bulunuyor. Bu kapasite artırımını desteklemek amacıyla; liman kapasitesi genişletilmesi, yeni kömür ve cevher stok sahaları, kok yan ürünlerin komple yenilenmesi, yardımcı malzeme sahaları, yeni cevher harmanlama sahası, kömür enjeksiyon tesisi, kükürt giderme tesisleri, yardımcı tesisler gibi birçok proje gerçekleştirildi.

Şubat 2008 Başından Bu Yana İsdemir ve Yalın Enstitü Beraber Çalışmaktadır

İSDEMİR'de uygulanan modelde, yalın bakış açısıyla tüm süreçleri bütünleşik bir plan çerçevesinde ele alarak; Yalın Dönüşüm'ün kurum genelinde hayata geçirilmesine destek olunması hedeflenmiştir. Üst yönetimin "Yalın Düşünce" felsefesi ile tanışması ve doğru strateji olarak benimsemesi, öncelikli ele alınarak projeye girildi.

Uygulamalarda sınıf ortamında gerçekleştirilen seminerler, çalıştaylar, karşılıklı görüşmeler ve toplantıların yanı sıra "Gemba"da işbaşı eğitimler ve danışmanlık etkin olarak yürütülmektedir. Eğitim politikası olarak, Yalın Enstitü'den alınan eğitim modüllerinin İsdemir'in İç Eğitmenleri tarafından özümsenerek kurumun genelinde yaygınlaştırılması söz konusudur.

Resim 2. İSDEMİR'de Yalın Yaklaşım'ın Uygulama Modeli (1. Yıl)

Proje,

  • Yalın yöntemlerin kuruluşun ana süreçlerine uygulanması,
  • Yalın yöntemlerin kuruluşun tüm süreçlerine uygulanması,
  • Tedarik zincirinin bütününü "Yalın" tarzda yönetmek,

olmak üzere üç aşamadan oluşmakta; halihazırda modelin 1. yılı başarı ile yürütülmektedir.

Resim 3. Yalçın İpbüken, İSDEMİR'lilere hitap ediyor

Acaba, Neyi Başarmaya Çalışıyoruz?

Resim 4. Global Üstünlük Spirali

İSDEMİR'in global ölçütte üstün bir duruma gelmesi, esas amacımız. İSDEMİR'in şirket değerinin artması, rekabet şansının yükselmesi doğru yolda gittiğimizin şaşmaz göstergesidir.

Başarılı olduğumuzu; müşteri şikayetlerinin azalması, birim maliyetlerimizin düşmesi, OEE (Toplam Ekipman Etkinliği)'nin yükselmesi, Geçiş Süresi (Lead Time)'nin kısalması, Kaizen kazançlarının artmasından algılayacağız.

Lemi Güngördü

Yorum Yaz

Apple Servisi Beylikdüzü Apple Servisi