Blog

İş Dünyasını Dünya Liginde Rekabete Hazırlayacak Sihir: Yalın Düşünce

Duyurular & Basından Haberler

İş Dünyasını Dünya Liginde Rekabete Hazırlayacak Sihir: Yalın Düşünce

Yalçın İpbüken, Yalın Düşünce ile bir işletmede kapasiteyi yüzde 30 arttırmanın, işçiliği yüzde 50, stokları yüzde 60, üretim akış süresinin de yüzde 80’e kadar azaltmanın mümkün olabileceğini iddia ediyor. “Temel mesele, içinde bulunduğumuz küresel rekabet koşullarını iyi anlamak ve doğru değerlendirmektir. İş dünyasının bu değişimi doğru algılayarak, yaşanmakta olan problemler karşısında makro ekonomik ortamı, mevzuatları veya çalışanları ve yöneticileri suçlamaktan vazgeçip, iş süreçlerine dönüp bakması gerekir” diyen Yalın Enstitü Derneği Başkanı Yalçın İpbüken, Ekometre’ye ilk kez Japon otomobil devi Toyota’da uygulanan sistemin temel felsefesini anlattı.
İpbüken, ekonominin ciddi bir durgunluk dönemi yaşadığı bu günlerde şirketlerin birçok uygulamayı gözden geçirmesi gerektiğine inanıyor ve uluslararası rekabete uyum için gerekli yenilikleri gerçekleştirmesini öneriyor.
Değişmenin “tam sırası” olduğunu ifade eden İpbüken, makro ekonomik ortamdan bağımsız olarak mikro düzeyde, tek tek firmaların kendi içinde yapabileceği pek çok şey olduğuna inandığını belirtti.
İpbüken’in verdiği bilgiye göre Amerika’daki MIT Üniversitesi’nde okuyan James Womack, Toyota fabrikasındaki çalışma biçimini analiz ederek, “Dünyayı Değiştiren Makine” ve ardından “Yalın Düşünce” kitaplarını yazar. Kitap dünya çapında büyük ilgi görür. James Womack ve Daniel Jones tarafından 1997’de ABD’de kurulan “Lean Enterprise Institute – Yalın Enstitü” kurulur. Yalın Düşünce Sistemi’ni tüm dünyada yaygınlaştırmak amacıyla eğitim faaliyeterini sürdürür. ABD, Brezilya, İngiltere ve Türkiye’de aynı amacı paylaşan enstitüler kurulur. Türkiye’de Yalın Düşünce çerçevesinde Dünyayı Değiştiren Makine OSD (Otomotiv Sanayi Derneği), Yalın Düşünce kitabı da Beko’nun katkılarıyla Türkiye’de yayımlanır.
Görmeyi Öğrenmek
Kendisi Koç Grubu’nda uzun yıllar çalışan ve aynı zamanda Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Yönetim Kurulu Üyesi olan İpbüken, görmeyi öğrenmenin yararlarını şöyle anlattı: “Görmeyi öğrenerek bilançonuzda önemli ölçülerde iyileştirmeler yapmanız mümkün olacaktır. İsrafları görebilmek için kullandığınız Değer Akış Haritaları her şeyden önce mal sahibini, genel müdürü, üst ve orta düzey yöneticileri ve nihayet üretim mühendislerini yakından ilgilendiren çok önemli bir araçtır. Çünkü üretim operasyonlarının, tedarikçi ve müşteri ilişkilerinin nasıl düzenlenmesi gerektiğini gösterir. Değer Akış Haritası bu düzenlemenin görsel sembollerle ifadesidir”.
Ekometre
{25 Kasım 2002}

Yorum Yaz

Apple Servisi Beylikdüzü Apple Servisi