Yalın dönüşümü başarmak insanları dönüştürme yeteneğimize bağlıdır. Ön saflardaki personelden üst yönetime kadar herkeste doğru davranış ve yeteneklerin geliştirilmesiyle birlikte daha etkili iletişim biçimleri de gerektirmektedir.

Çoğu şirkette, yalın dönüşüme yönelik ilk adımlar genellikle “temel süreçlerde”, yani hizmetlerin sunumunu veya ürün üretimini doğrudan etkileyen süreçlerde atılmaktadır. Bu yaklaşım yanlış olmamakla birlikte yalın araçların uygulanmasının temel koşullarında bir tanesi de insanların davranış ve yönetim biçimiyle oluşan kurum kültüründe oluşması gereken değişiklikler olduğu gerçeği unutulmamalıdır. İnsan kaynaklarına yalın bakış açısı şirket içinde yalın kültürü oluşturmada çok kritik bir konu olarak ele alınmalıdır.

Amaç öğrenilen Yalın üretim tekniklerinin sahada uygulanarak kalıcı olarak öğrenilmesini sağlamak ve bu öğrenim esnasında çalışma bölgesinde de iyileştirmeleri yapmaktır.

Danışmanlık Hizmetlerimiz

Yalın Enstitü’nün İnsan Kaynakları Yönetimi alanında sunduğu danışmanlık çözümleri;

  • kurumların İnsan Kaynaklarını verimli ve etkin biçimde yöneterek, çalışanlarından en üst düzeyde performans elde etmesi ve
  • çalışanların memnuniyet, isteklilik ve bağlılıklarının en üst düzeye çıkarılmasına

yönelik hizmetlerdir.

Bu amaç doğrultusunda, çağdaş İnsan Kaynakları Yönetimi altyapısı sistem ve süreçleri, birbirleri ve kurumdaki diğer yönetim sistem ve süreçleriyle entegre biçimde işler duruma getirilmektedir.

İnsan Kaynakları Yönetimi fonksiyonuna yönelik başlıca danışmanlık hizmetlerimiz şunlardır:

  • Organizasyonel Gözden Geçirme ve Yeniden Yapılandırma
  • Norm Kadro Analizi ve Norm Kadro Sayı ve Parametrelerini Belirleme
  • Yetkinlik Yönetimi
  • İş Değerleme ve Ücret Yönetimi
  • Hedef Yayılımı ve Bireysel Performans Yönetimi

Eğitim Hizmetlerimiz

Yalın Enstitü’nün İnsan Kaynakları Yönetimi alanında sunduğu  eğitim programları, iki ayrı hedef kitle ve bunların kendilerine özgü ihtiyaç ve beklentileri göz önünde bulundurularak geliştirilmiştir.

Kurumlarda İnsan Kaynakları Yönetiminden sorumlu birinci grup; doğrudan İnsan Kaynakları fonksiyonu altındaki  sistem ve süreçlerin tasarlanması, uygulanması ve geliştirilmesinden sorumlu İnsan Kaynakları yönetici ve çalışanlarıdır.

İnsan Kaynakları Yönetimi fonksiyonu altında görev yapan yönetici ve çalışanlar için  geliştirilen programımızın adı Yalın İnsan Kaynakları Yönetimidir.

İnsan Kaynakları Yönetimi konusunda kritik rol ve sorumluluğu bulunan ikinci grup ise organizasyonda kişi ya da ekip yönetme sorumluluğu bulunan her seviyedeki yöneticilerdir.  Söz konusu yöneticilerin temel  insan kaynakları sistem ve süreçlerine ilişkin bakış açılarını zenginleştirmek ve uygulamaya yönelik bilgi ve becerilerini artırmaya yönelik programımızın adı ise Yöneticiler İçin İnsan Kaynakları Yönetimidir.

Apple Servisi Beylikdüzü Apple Servisi