Blog

Her Seviyede Lider Yetiştirmek

kitp23as334
Yönetim ve Liderlik

Her Seviyede Lider Yetiştirmek

Yalın Dönüşüm bir şirketin en önemli Stratejik Yönetim Kararıdır. Bütün şirket yönetimini her seviyede etkilemesi şüphesizdir. Şirketin bütünü uzun yıllar etkileyeceği için Yalın Dönüşümün Her seviyedeki Liderlerin Yalın Düşünce platformunda geliştirilmesi öncelikli ve elzemdir. Yalın Dönüşümün önemli varoluşsal, ekonomik, teknik, finansal, pazarlama ve kültürel gerekçeleri olması gerekmektedir. Müşteriden, Pazardan, Rekabetten, Teknolojiden gelen derin gerekçeleri bulunması gerekmektedir. Yalın Dönüşümün, Yalın Üretim’den çok ötesinde bir etkisi olacağı, bütün kademe ve fonksiyonları derin etkileyecektir. Bu sebepten Mal Sahibi/Sahiplerinden başlayarak CEO veya Genel Müdürün işin içine ilk günden itibaren etkin olarak girmeleri, herkesin göreceği ve etkileneceği şekilde taşın altına ellerini koymaları gerekmektedir.

Bütün zamanların yetiştirdiği en önemli Yönetim Düşünürü ve yazarı Peter Drucker’ın öğütlediği 5 önemli soruyu sorarak işe başlamak gerekmektedir.

  1. Misyonumuz Nedir?
  2. Müşterimiz Kimdir?
  3. Müşterimiz Neye Değer Veriyor?
  4. Sonuçlarımız Neler?
  5. Planımız Nedir?

Bu konuda aynı başlığı taşıyan Peter Drucker kitabını okuyabilirsiniz. Optimist Yayıncılık

Bu sorulara en doğru ve etkili cevapları günümüzde Yalın Düşünceyi anlayarak, algılayarak ve içselleştirip günlük çalışma hayatımıza uyarlayarak, bunu bir yönetimimizin şirketimizin her seviyede görev yapan yöneticilerimizin günlük Standarttı haline getirmekte gerçekleştirebiliriz.

Yalın Düşüncenin dayandığı 5 prensibi, Müşteri ve Müşteriye Sunulan Değer ile ilgilidir. Müşterimizi ve parasını vererek bizden satın alacağı biz öyle bir tanımlayalım. Tasarlayalım. Üretime hazır hale getirelim ve rakiplerden çok önce ve tam isabetle müşterimizin hizmetine sunalım. Dünyayı Değiştiren Makine ve Yalın Düşünce kitaplarının yayımından günümüze 20 yıl geçti. Bu zaman içinde Müşterimize sunduğumuz ürün ve hizmet içinde akıttığımız Ürün veya ürün Ailelerinin Değer Akışlarını önemli ölçüde iyileştirebilmeyi ve israflardan arındırmayı sağlayabildik;  Büyük ölçüde kesintisiz akan güvenilir sürdürebilir prosesleri gerçekleştirebildik. Toplam Akış sürelerini haftalardan günlere hatta saatlere indirebildik. Eskiden Kaliteyi Çıkışta, hatta müşteride gerçekleştirebilirken İlk Seferde Yerinde Kalite kavramına eriştik. Hatta Kalite ilk seferde doğru üretme sorumluluğunu üretim fonksiyonuna bırakabilmeyi gerçekleştirdik. Eskiden bir rotadan bir ürün veya ailesi geçerken aynı rotadan bir birinden oldukça farklı ürünleri bir biri arkasından sorunsuz akıtmayı öğrendik. Üründen ürene geçiş sureleri saatler alırken günümüzde birkaç dakikalara indirebildik. Bu yetenek bize esneklik ve rekabetçilik getirdi. Eskiden envanter dönüş gün sayısı ayları kapsarken bu dönüşüm sayıları onları yirmileri buldu. Bizlere inanılmaz esneklikler sağladı, işletme sermayesi ihtiyacını olabildiğince azalttı. Bütün bu kazanımları sahada çalışan insanlarımız  ile birlikte gerçekleştirebildik. Sahada çalışan iş arkadaşlarımız, takım liderlerimiz, grup liderlerimiz ve şef lider veya supervisörlerimizle bu işleri başarabildik. Yönetim kademelerinin farklı ve sahada kendini gösteren varlıkları, günlük saha toplantılarına katılmaları, katılımcıları yüreklendirmeleri, elde edilen sonuçları takdir etmeleri bile insanlarımızı motive etmeye yetti. Onlarca başarı öyküsü her sektörde elde edilir oldu.

2000 li yılların başından günümüze çok yol aldık. 400 civarın irili ufaklı büyük, kapsamlı yalın dönüşüm çalışmasını daha çok üretim ayağında gerçekleştirebildik. Aynı çabayı bütün şirket çapına çıkartmak işimizi daha da arttırdı. Durumun karmaşıklığı arttı. Eskiden Üretim Yönetimi ile sorunları çözerken işler fonksiyonlar arası düzeye çıktı. Satın Almayı, Lojistiği, Yeni Ürün Geliştirmeyi, ARGE’yi, Mali İşleri de işin içine sokmayı gerektirir hale geldi. Bugüne kadar sahada görev yapan operatörler, Takım Liderli ve Şef Liderler veya Supervisorler’e İnsan Kaynakları desteği yeteli iken İnsan Kaynaklarının Yalın Dönüşümün bir parçası olmaları gerektiği bir noktaya geldik. İT ve Bilgi Teknolojilerinin, ERP’lerin Yalın Süreçlerle ve yönetilme esasları ile uyumlaştırılmaları önemli hale geldi. Eğer ERP’yi siz yönetemez iseniz ERP’nin sizi yönetemeye başlayacağını acı acı öğrenir hale geleceğiniz gün sayılıdır. Ancak o zaman çok geç olacak ve çok pahalıya patlayacaktır.

Günümüzdeki en önemli Hedeflerin başında Her sevideki Yöneticilerimizin Yönetim Standartlarını oluşturmak bu Yönetim Standartlarını her gün her saat hiç ara vermeden ve hiçbir engel tanımadan eksiksiz yerine getirmeleri her şeyin önünde gelmektedir. Planlanan ile gerçekleşenin gerçekleşmesini anında takip etmek ortaya çıkan veya çıkabilecek en ufak düzensizliği hemen adeta anında fark etmek, görevlilerin bu düzensizliği çözemediği destek gerektiği noktalarda hemen devreye girmeleri işin akışını kalitesini ve çalışanların motivasyonlarını en üst noktaya çıkartacaktır.

Yazımızın başında Şirketlerin Müşterilerinin, onlarının ihtiyaçlarının onlardan önce ve daha derinlemesine fark edilmesi ve yerine getirilmesini sağlamak çok büyük bir şirket yeteneği ise Şirketin tüm vaatlerini; tüm kalite ve zaman ve fiyat/maliyet sözlerini hiçbir aksaklığa meydan vermemesi de aynı derecede önemli şirket yeteneğidir.

Her seviyedeki şirket Yöneticisinin her gün kış yaz yerine getirmek zorunda oldukları yönetim görevlerin standartların tespiti, kayda geçirilmesi ve herkesin her seviyenin hiçbir istisna tanımadan yerine getirilmesi şirketlerin en büyük iddialarından birisidir.

Şirket içindeki her yöneticinin her fonksiyonun her seviyenin uygum ve yön birliği içinde olmaları ile birlikte Tedarikçilerin, Dağıtıcı ve Bayilerin de aynı uygumu ve yön birliğini göstermeleri gerekmektedir.

İnsan kaynakları, İT ve Bilgi Sayar Sistemleri ve ERP uygulamaları; Mali İşlerin bütün bir fonksiyon olarak Yalın Düşüncesi ve Şirket için uygulamaların aktif birer mensubu olmaları işin başarısı için şart seviyesindedir.

Yalın Enstitüler işin başından günümüze Yönetim, Liderlik, İnsan Geliştirme ve İnsanları çalışmaların gönüllü bir üyeleri haline getirilmesinin önemine uygun kitap, uygulama ve mentorluğu öne çıkartmış ve hemen her bir yöneticilik, liderlik ve insan kaynakları konusu ile ilgili bir kütüphaneyi sizlerin hizmetinize sunmuş ve sunmaktadır. Aşağıdaki fotoğrafta büyük ölçüde Türkçeleştirdiğimiz kitapları bir arada gösteriyoruz. Bu kitapların yalnız 3 tanesi hala İngilizcedir. Bu yıl Jef Liker’in en son kitabı, Toyota Servis Mükemmelliğini Kitabını, Yalın Dönüşüm Mal Sahibi Kitabının Uygulama Kitabını Tükçeleştireceğiz. Geriye, Lantech CEO’su Jim Lanchester’in Work of Management kitabı ve Jef Liker’in Her Seviyede Liderlik kitapları kalmaktadır. Bu kitapların kapsadığı konuları öncelikle eğitim setleri haline getireceğiz. Zaman içinde alacağımız talebe göre tercüme için önceliklerini değerlendireceğiz.

Yalçın İpbüken

Başkan

Yalın Enstitü

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Apple Servisi Beylikdüzü Apple Servisi