Zuhal Tuğutlu

Zuhal TUĞUTLU

İstanbul Üniversitesi Florance Nightingale Hemşirelik Yüksek Okulu mezunu olan Zuhal Tuğutlu iş hayatına 1986 yılında Uludağ Üniversitesi Atatürk Hidroterapi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde Klinik Sorumlu Hemşiresi olarak başladı. Görevi sırasında “Balneoterapinin Kan Basıncı, Nabız ve Vücut Isısı Üzerindeki Etkileri” konulu araştırmaya katıldı. 1992 yılında aynı üniversitenin Eğitim Fakültesi’nde Öğretmenlik Sertifika Programı’nı tamamladı.

1994 tarihinden itibaren sırasıyla İnegöl Sağlık Meslek Lisesi ve Bursa Anadolu Sağlık Meslek Lisesinde meslek dersleri öğretmeni olarak görev yaptı. Bu sırada sağlık ocaklarında görevli ebe ve hemşireler için düzenlenen “Beslenme” konulu hizmet içi eğitimi gerçekleştirdi.

1997 – 2006 yılları arasında Uludağ Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulunda öğretim görevlisi olarak çalıştığı süre içinde 12 araştırma ve derleme çalışmasına katıldı. Bunlardan çoğu çeşitli kongrelerde poster ya da sözlü anlatım yoluyla sunuldu ve bazı dergilerde yayınlandı. “Meslek Esasları ve Tekniği” kitabında hazırladığı bir sunuya atıfta bulunuldu. 2005 Hemşirelik Haftası programı dahilinde “Evde Hasta Bakımı” konulu panelde panelist ve moderatörlük yaptı.

Bu kurumdan emekli olduktan sonra 2007-2012 yılları arasında MBA Danışmanlık ve İlkyardım Eğitim Merkezinde ilkyardım eğitmeni olarak görev yaptı.

2012 yılında Okan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sağlık Yönetimi yüksek lisans programını “Hemşirelerin Örgütsel Güven Düzeyleri İle Kişisel Özellikleri, Çalışma Koşulları ve İş Doyumu Arasındaki İlişki” (Danışman : Prof. Dr. Mithat Kıyak) konulu tezi ile bitirdi.

2014 yılında ODTÜ Bursa Mezunlar Derneği’nin düzenlediği “İlkyardım ve Güncel Yaklaşımlar” ve “Diyabet Bilgilendirme” etkinliklerini gerçekleştirdi.

Yalın Düşünce ile tanıştıktan sonra Yalın Düşünce, Yalın Üretim, Değer Akış Haritalama, 5S ve Görsel Yönetim, Yerinde Kalite, Poka Yoke, Kaizen, Seviyelendirilmiş Çekme Sitemleri, Hoshin Kanri ve A3 ile Öğrenme eğitim programlarını tamamladı. Bosch ve Karsan fabrikalarındaki yalın uygulamaları yerinde inceledi. Bolu Kamu Hastaneler Birliği’ne bağlı 5 kamu hastanesi ile 1 Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’ için düzenlenen Yalın Hastane konulu eğitim programını gerçekleştirdi. Halen Yalın Enstitü’de danışman/eğitmen olarak görev yapmaktadır.

Apple Servisi Beylikdüzü Apple Servisi