Yüksel Bayrak

Yüksel BAYRAK

1969 İzmit doğumlu olup Endüstri Meslek Elektrik bölümünde mezun olmuştur.Çolakoğlu Metalürji Firmasında 2 yıl vardiya elektrikçisi olarak çalışmıştır.Askerlik hizmetinden sonra İstanbul Motor Piston Firmasında  1,5 yıl tezgah operatörü olarak çalışmıştır.

1992 yılı Eylül ayında Toyotasa Otomativ Firmasına başlamıştır. 2 ay Japonca dersi aldıktan sonra 1 yıl süreyle Japonya Takaoka Fabrikasında TPS (Toyota Üretim Sistemi)  ve Kaynak prosesleri üzerine eğitim almıştır. Kaynak Fabrikası  içersinde sırası ile side member, under body, main body, lojistik ve kalite kontrol proseslerinde çalışmıştır.

1995 yılı SW, 2000 yılında 467N sedan projelerine  katılarak, proje eğitimlerini Japonya’da yapmıştır. Kaynak Fabrikasında  Kalite problemlerinin  takibi ,analizi geçici ve kalıcı karşı önlemlerin belirlenerek uygulanması sorumluğunu almıştır1997 yılı itibari ile mevcut surumluluklarına ilaveten iş güvenliği, ISO 9001 ( bölüm temsilcisi) kaizen (iyileştirme) takip sistemi sorumluluğu verildi. 1999 yılında yan sanayi geliştirme amaçlı çeşitli yan sanayilere TPS konulu eğitimler vermiştir. 2001 yılında Kaynak Fabrikası kalite kontrol grubu kurulması sorumluluğunu  başarı ile bitirmiştir.

2000 Yılından itibaren büyüme sürecine paralel olarak yapılması gereken yeni eleman alımı ve eğitimleri, mevcut elemanların geliştirilmesi, organizasyonun ihtiyacı olan yeni Liderlerin (T/L ve G/L) seçimi ve eğitimleri görevlerini üstlenmiştir.  Ayrıca Çek Cumhuriyetine kurulan Toyota Peugeot Citroen Automobile ( TPCA) fabrikasının Kaynak Fabrikası personeline Adapazarı tesislerinde eğitim verilmesi liderliğini başarı ile yapmıştır. 2003 yılına kadar sırası ile Tim Lider, Kontrol Tim Lider, Grup Liderliği görevlerini üstlenmiş olup 2003 yılında Şef Lider olmuştur.Kaynak Fabrikası vardiyalı çalışma sistemine geçiş çalışmalarını yaptı ve uyguladı.

2004 yılında Kaynak Fabrikası analiz grubu başarı ile kurdu. Tüm kalite problemlerin sistemli olarak analiz edilmesi, problemlerin çözülmesi ve yerinde kalite eğitimleri verilmesinin liderliğini yaptı.

Ayrıca Kaynak Fabrikası İso 9001,Eğitim Grubu,Safety grup,kaizen takip sistemi ve PMR Plant Management Requirement (fabrika yönetim gereklilikleri) eğitimini alarak kaynak fabrikasında uygulamaya başladı. Aynı anda Fabrika ISD grubu ile birlikte kaynak fabrikası CVQS(paper less – kağıtsız hata yazım, bu sistem diğer Avrupa ülkelerine yok eten olarak uygulandı), henkaten kanri (değişiklik yönetimi) ve kaynak fabrikası tüm dökümanların bilgisayar sisteminde kayıt ve kontrol altına alınması projelerine liderlik etti.

2007 yılında Şef Lider  olarak Boya Fabrikasına raotasyon oldu. Sırası ile Boya Fabrikasında ED hattı (katoforez) Sealer, PVC,  Primer (orta kat) Top Caot (son kat) ve kalite kontrol grublarında üretim şef liderliği yapmıştır. Mart 2010 tarihinde Grup Lider görev ve sorumluğu öğrenmek amacı ile için 1 ay Japonya Tutsutsumi Fabrikasında görev yaptı. 2012 yılı kaizen çember, çalışmasında liderliğini üstlendiği grup Toyota Adapazarı liderliği alıp Japon yada temsil etmiştir.

Apple Servisi Beylikdüzü Apple Servisi