Yahya Kemal Alpay

Yahya Kemal ALPAY

 

Yahya Kemal Alpay 1964 doğumludur. Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi öğrenimi sonrası, Metal Sanayi fabrikasında Kalıp tasarımı ile ilgili çalışma yapmıştır. Askerlik hizmeti sonrası 1993 yılı Ocak ayında Toyota Aş. de çalışmaya başladı. Japonya da toplam 15 ay süre ile Kalıp imalatı, Kalıp bakım ve nc program hazırlama konularında eğitim aldı ve Toyota Türkiye de Kalıp bakım ekip sorumlusu olarak görevine başladı.

1997 Yılında Japonya’da 3 ay süre ile yeni kalıp teknolojileri ve Rotary cam çalışma sistemleri ile birlikte 611 Tk projesi sıde outer, Hood inner ve outer kalıplarının Try out’larına katılarak kalıpların Türkiye’de sorunsuz üretime girmesi için çalışma yapmıştır.

2000 Yılında 3 ay süre ile Japonya’da Toyota Mothomachi fabrikasında Fikstür imalatI eğitimi kapsamında, dizayn, İmalat, montaj, nc tezgahta işleme, ve ölçüm metodları ile ilgili çalışma yaptı. Toyota Amerika için imalatı yapılan fikstür imalatında montaj ve nc işlemelerinde bulunmuştur.

2001 Yılında Toyota Fransa ( TMMF ) fabrikasında 020 L Yaris projesi, proses azaltma kapsamında Toyota Türkiye’de yarı imalatı yapılan roof bükme ve delik kalıbının, Toyota Fransa fabrikasındaki Atıl olan nc tezgahını devreye alarak, tezgah işlemelerinin tamamlayıp, try out yaparak kalıbın üretim hattına sorunsuz olarak teslim edilmesini sağlamıştır.

2002 Yılında Toyota Fransa Fabrikasında Yeni model proje kapsamında 3 ay sürede 4 kişilik bir ekip sorumlusu olarak Atıl duruma düşen 4 proses bir kalıbın komple değiştirilerek yeni model kalıba dönüştürülerek üretim proseslerine sorunsuz teslim edilmesini sağlamıştır.

2003 Yılında Toyota Türkiye’de resmi olarak kurulacak olan kalıp imalat Fabrikası ile ilgili olarak Toyota Endonezya ve Tayland kalıp imalat Fabrikalarına giderek, tüm kalıp imalat aşamalarını inceleyip Toyota Türkiye üst yönetimine raporlayarak, Toyota Türkiye’de kalıp imalat fabrikasının kurulması için çalışmalarda bulunmuştur.

Toyota Türkiye’de Kalıp İmalat kısmında Toyota İngiltere, Fransa, Rusya, Çekya fabrikalarına imalatı yapılan kalıp ve ekipmanların imalat planlaması, takibi ve teslimatı, Takım yönetimi iyileştirme çalışmaları tool tüketiminde %35, sarf malzemelerde %30 maliyet azaltılması, Yıelt ratıo çalışmaları ile saç malzemelerde % 7,5 oranda maliyet azaltılması, Nc tezgahlarda cam data ile çalışma oranının % 96’ya çıkartılması, Nc tezgahlarda operatör sayılarının % 40 azaltılması, ekipman ve kalıp bakım duruşlarının % 2’ye düşürülmesi, Kalıp ve ekipman teslimini Japonya Toyota standartlarında deniz

aşırı ülkeler içinde ilk kez Toyota Türkiye’de uygulanması konularında yapılan çalışmaların planlama ve uygulanmasına liderlik yapmıştır.

2012 Yılından 2017 yılları arasında Toyota Türkiye’de ın house ve Toyota Avrupa ülkelerine imal edilen kalıpların dizayn aşamasından sıppıng’e kadar tüm proseslerin imalat süreçlerinin takip edilmesi çalışmaların günlük olarak kontrol edilmesi, genel plan üzerinden proses durumunun üst yönetime anlatılması, iyileştirme, ve problemlerin karşı önlemlerinin alınması konularında proje sorumlusu olarak görev almış, 2017 şubat ayında emekli olmuştur. İyi derecede Japonca bilmektedir. Nisan 2018 Tarihinden itibaren Yalın Enstitü’ de Kalıp ve Makina bakım Yönetimi, Verimlilik, 5S, İş güvenliği ile ilgili danışmanlık ve eğitim çalışmalarında bulunmaktadır.

Apple Servisi Beylikdüzü Apple Servisi