Tunç Sancı

Tunç SANCI

Tunç SANCI 1974 yılında Samsun’da doğdu. İstanbul Atatürk Fen Lisesi, İTÜ İşletme Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü ve İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı Mühendislik Yönetimi Yüksek Lisans Programını bitirdi.

1997 – 2000 yılları arasında bir Koç Topluluğu bünyesinde danışmanlık ve eğitim hizmetleri sunan İ.d.e.a. A.Ş.’de Danışman ve Eğitmen olarak görev yaptı. Kurumsal yönetim sistem ve süreçlerine ilişkin çeşitli iyileştirme projelerinde Proje Ekibi Üyesi olarak rol aldı. Karar Verme ve Problem Çözme Araçları konusunda eğitimler verdi. “Yönetimde 7 Karar Verme ve Planlama Tekniği” ve “Hoshin Kanri – Yönetim Pusulası” adlı kitapları İngilizce’den Türkçe’ye çevirdi.

2000-2001 yıllarındaki askerlik görevini Kara Harp Okulu’nda Yedek Subay Öğretim Görevlisi olarak yaptı. Bu görevi sırasında “Yönetime Giriş (İngilizce)” dersinin sunumunu gerçekleştirdi, “Kalite Yönetimi” dersi ders kitabının yazımında görev aldı.

2002-2012 yılları arasında kurucu ortaklarından biri olduğu ADİSA Danışmanlık’ta Danışman ve Eğitmen olarak; otomotiv, dayanıklı tüketim, enerji, inşaat, gıda, bilgi teknolojileri, telekomünikasyon vb. farklı sektörlerde;

kurumların uzun dönemli hedef ve stratejilerinin netleştirilmesi ve kurum içinde yön birliği sağlanması,

kurumların yeniden yapılandırılması ve değişimin yönetilmesi,

daha kurumsal ve etkin bir yönetim için gerekli planlama, yönlendirme ve izleme sistem ve süreçlerinin yaşama geçirilmesi,

pazarlama, satış, satın alma, ürün yönetimi, satış sonrası hizmet vb. farklı fonksiyonlar altında yer alan ve kurumun hedef ve stratejileri açısından kritik önem taşıyan iş süreçlerinin analiz edilmesi ve iyileştirilmesi,

kurumun ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının temini, elde tutulması ve yüksek motivasyon ve performansla çalıştırılması için gerekli İnsan Kaynakları Yönetimi sistem ve süreçlerinin kurulup, geliştirilmesi

amaçlı çok sayıda değişim ve iyileştirme projesi gerçekleştirdi. Söz konusu alanlara ilişkin çeşitli eğitim programlarının tasarımını ve sunumunu gerçekleştirdi.

M.Y.Tunç SANCI, sürdürülebilir yüksek kurumsal performans için “stratejik doğrultu”, “süreç/sistem” ve “insan” unsurlarının bütünsel bir yaklaşımla yönetilmesinin gerekliliğine inanmakta ve söz konusu bütünselliği sağlayıcı yaklaşım, yöntem ve araçlarla “Yönetim Danışmanlığı” alanındaki çalışmalarını sürdürmektedir.

Apple Servisi Beylikdüzü Apple Servisi