Ogün Doğan

Ogün DOĞAN

Özgeçmiş

1970 Flörsheim /Almanya doğumlu olup Sakarya Fatih Endüstri Meslek Lisesi Motor bölümünden mezun oldu. Askerlik görevini  tamamladıktan sonra Adapazarı’nda yeni kurulan Toyota fabrikası montaj bölümünde 1995 yılında iş hayatına başladı. Toyota fabrikasındaki 25 yıl 7 aylık sürecin sonunda Şef Lider olarak 2020 Eylül ayında emekli olmuştur.

Toyota Geçmişi

1995 1998 Yıllarında final hatlarında farklı proseslerde üretim ekip elemanı olarak çalışırken sırasıyla İnsan ilişkileri, Kalite, Grup verimliliğini arttırma teknikleri seminerlerine katılım sağladı.

1998  2001 1998 yılında takım lideri yardımcılığı görevini üstlendikten sonra 2001 yılına kadar fabrikada proses planlama yetkinliklerinin arttırılması, yeni işe alınan elemanlara sınıf eğitimleri ve hat eğitimlerinin verilmesinde eğitmen olarak görev yaparken sırasıyla İş hayatında etkili iletişim, ISO 14001, Ölçme ve kalibrasyon, Ergonomi, Genel sağlık, Çevre konulu seminerlere katılmış ayrıca Auto Cad, Japonca ve İş makinası Operatör eğitimlerini almıştır.

2002  2003 Takım lideri olduktan sonra montaj fabrikası yeni ürün devreye alma ekibinde hat sorumlusu olarak; yeni ürünün hatta devreye alınması, iş standart formlarının oluşturulması, proseslerdeki iş yükünün dengelenmesi konularını çalışmıştır. Grup lideri vekili olarak, değişen üretim talepleri doğrultusunda Final 1 hattının yeniden kurulmasında eğitmen ve lider sorumlulukları alırken sırasıyla; Toyota WAY, 5S, İşçi sağlığı ve İş güvenliği yönetimi ve KYT eğitimlerini almıştır.

2004  2007 1 yıl Grup lideri vekili olarak görev yaptı ve Grup liderliği ataması yapıldıktan sonra 681N Verso projesinde hat sorumlusu olarak proje grubuna katılmış ve Japonya Tsutsumi fabrikası proje ekibiyle baraber çalıştı. Yeni ürün tasarım aşamasından devreye alınana kadar olan tüm süreçlerin Japonya ve Türkiye’deki faaliyetlerine  katıldı. Proje süreçlerinde ana faaliyet olarak Digital Assembly programıyla parçaların; kalite, workability, ergonomi, maliyet ve iş güvenliği konusunda değerlendirilerek kusursuz  yeni araç tasarımı, Compas programıyla proses planlama teknikleri ve yeni model eğitimleri konusunda yetkinlik kazanarak  yeni ürün hazırlıklarında etkin rol almıştır. Kazanmış olduğu tecrübeyi üretime aktarmak için Compass grubun kurulumunda lider olarak rol alıp iş yükü dengelenmiş verimli proseslerin kurulmasında etkin rol üstlenmiştir, Compass grup çalışmaya başladıktan sonra Trim hattında Grup lideri olarak tecrübe paylaşımına hat liderleri ile devam ederken sırasıyla; İlk yardım, TPS ileri seviye, TJI, QCC, A3 raporlama, Toyota Çalışma Yöntemi, Organizasyonel Liderlik ve PUKÖ eğitimlerini aldı.

2008  2013 2008 yılında proje lideri yardımcısı olarak proje ekibiyle beraber çalışmaya başladı. 595L Verso Araç Projesinde Japonya Tsutsumi ve Kanto fabrikası proje ekibiyle, 466A Corolla Araç Projesinde Japonya Tsutsumi, TMUK ve Kanada proje ekibiyle beraber çalışırken üretim problemlerini erken aşamada tasarımcıya ulaştırma, araç maliyetlerini azaltma VA & Kinsetsuka faaliyetleriyle tasarım süreçlerini iyileştirme konularında yetkinliklerini geliştirerek TMMT’nin master plant olmasına katkı sağladı. 5 yıllık süreç içinde sırasıyla; Hoshin kanri, QCC seviye belirleme, Ergonomi yönetimi, Maliyet yönetimi, Maliyet azaltma, QA network, Kalite yönetimi, TPS lider gelişimi, Grup lider rolü, İstatiksel proses kontrol, Yetkinlik değerlendirme geri bildirim, Etkili takım çalışması, KY yönetimi, Etkin toplantı yönetimi, OHMS risk değerlendirme eğitimlerini aldı ve Psikoloji konulu seminere katıldı.

2014  2016 Şef lider vekili olarak proje ekibinin liderliğini yapmaya başladı 797A, 056B, 133B Verso minor ve 103B, 147B Corolla minor değişiklik projelerinin tamamlanarak üretimde devreye alınmasına liderlik yaptı. 560A CH-R projesinde Japonya Tsutsumi  proje ekibiyle beraber çalıştı. CH-R proje süreci esnasında ekibi içinden bir grup oluşturarak üretimde yürütülen TPS faaliyetlerinde çalışmalarını sağlamak suretiyle ekibinin Ruibetsuka, 3M analizleri ve dengeli yamazumiler oluşturmasında seviyelerinin yükseltilmesine katkı sağladı ve yeni proje için yokoten faaliyetleri yapılmasını sağladı. CH-R üretimi başlangıcı öncesi 3 vardiya geçişi hazırlıkları; çalışan sayısı planlaması, personel artışı öncesi eğitim planlamalarının yapılması, hat lay-out değişikliklerinin planlanması ve devreye alınmasında etkin rol üstlenirken sırasıyla; QCC uygulama bilinçlendirme, Takım lideri ve Grup Lider gelişim programı danışmanlık eğitimlerini aldı.

2017  2018 Şef lideri ataması yapıldıktan sonra 290B Corolla projesini Tsutsumi, TMUK ve Kanada proje ekipleriyle beraber yaparken Master plant olarak Güney Afrika Toyota fabrikası projesine destek veren gruba liderlik yaptı. 290B projesinin hatta devredilmesinde 3 vardiya kısıtı olduğu için proje eğitim stratejisini değiştirerek yeni proje eğitimlerinin çok kısa sürede tamamlanması sağlandı ve Tsutsumi fabrikasından daha başarılı proje devreye alınma süreci yaşandı.

2019  2020 Yıllarında seri üretimde Chassis hatları Şef lideri olarak çalıştı. Sorumlu olduğu hatlarda Ruibetsuka faaliyetleriyle ideal prosesler kurularak kalite, ergonomi, verimlilik ve iş güvenliği konusunda iyileştirme sağlandı. Andon analizleri, planlı mendomiler ve standart iş kontrolleriyle proseslere hizmet getirerek yalın üretime katkıda bulunuldu. QCC faaliyetlerine, lider gelişim programına katılan çalışanlara, Japonya’da eğitim süreci geçirip dönen Takım liderlerine Japonca rapor hazırlama ve sunum yapmalarına danışmanlık yaptı.

Toyota Üretim Sistemi eğitimleri ve yeni ürün faaliyetleri kapsamında toplamda 3 yıl  Japonya’da bulunmuştur. İyi derecede Japonca bilmektedir.

Apple Servisi Beylikdüzü Apple Servisi