Kürşat Kaya

Kürşat KAYA

Kürşat Kaya, 1971 Ankara doğumlu olup, orta öğretimini Kadıköy Anadolu Lisesi’nde, yüksek öğrenimini İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde tamamlamış, İstanbul Üniversitesinde M.B.A. (İng.) programını bitirmiştir.

İş yaşantısına 1995 yılında As Teknik A.Ş.’de Planlama ve Satın Alma Sorumlusu olarak başlamıştır. 1996-2003 yılları arasında Beko Elektronik A.Ş.’de Takım Endüstri Mühendisi ve Satın Alma Mühendisi görevlerini yürütmüştür. Bu görevler boyunca sorumluluğu; teknoloji ve insan faktörleri vasıtasıyla verimlilik artışı çalışmaları; üretimin uygun alet ve ekipmanlarla gerçekleştirilebilmesi için proses ve metot seçimi; yerleşim planı, yönetim araçları ve işletim prosedürlerinin tasarımı; planlamanın iyileştirilmesi ve kıt kaynakların verimli kullanımının sağlanması için gerekli proses ve prosedürlerin tasarımı; karmaşık iş problemlerinin analizi ve çözümü; sistem etkinliği iyileştirme çalışmalarının yürütülmesi; yıllık üretim planına göre ek makine, ekipman ve iş gücü ihtiyacının saptanması; yıllık yatırım bütçesinin oluşturulması; departman yıllık bütçesinin oluşturulması ve yıl boyunca takip edilerek plana uygun yürütülmesinin sağlanması; tüm yeni makine ve ekipman kurulumlarının planlanması ve başarılı olarak gerçekleştirilmesi; kurulum sonrası performans takibi ve düzeltici faaliyetlerin gerçekleştirilmesi; Plastik Üretim Bölümü’nün tüm TPM faaliyetlerinin ana TPM planı ve yıllık TPM planına uygun olarak gerçekleştirilmesi; Endüstri Mühendisliği faaliyetlerine ek olarak tüm plastik ham madde ve boya satın almasının gerçekleştirilmesidir.

2003-2004 yılları arasında Teklas A.Ş. Yalın Üretim Koordinatörü olarak sürdürdüğü görevinde sorumluluğu, firmanın geleneksel Kitle Üretimi tarzından Yalın Üretim’e geçiş projesini gerçekleştirmekti. Bu sorumluluk kısa ve uzun dönem planlama, takım oluşturma, üst yönetimden mavi yakalılara kadar tüm personelin eğitimi ve Yalın Üretim konusunda bilinçlendirilmesi, yeni sistemin kurulumu ve sürdürülmesi, firma kültür ve paradigmalarının Yalın Üretim’e uygun şekilde dönüştürülmesi gibi Yalın Üretim’e geçişle ilgili tüm faaliyetleri kapsamaktaydı. Bu süre boyunca Delphi Automotive firmasının Lean Supplier Development mühendisleriyle beraber çalıştı.

Apple Servisi Beylikdüzü Apple Servisi