Erg Özcan

Erg ÖZCAN

1996 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği bölümünü bitirdi.

1997 yılında Arçelik A.Ş Çayırova işletmesi’nde takım mühendisi olarak çalışmaya başladı. Yalın organizasyon kapsamında Mekanik Takım bünyesinde yatırım değeri 20 M$ üzerinde olan metal işleme hatlarının bakımlarının planlanması, malzeme temini ve kalite hatalarının azaltılması çalışmalarında bulunmuştur. Çamaşır makinası üretim gövde kaynak hatları ve preslerinin verimliliklerinin arttırılması, için ileri seviye pnömatik, ileri seviye hidrolik ve otomasyon  gerektiren konularda Kaizen faaliyetlerinde bulunmuştur.

2001-2005 yılları arasında Arçelik Çayırova İşletmesinde TPM Koordinatörlüğü yapmıştır. TPM (Total Productive Maintenance) kapsamında Japonya’dan gelen JIPM danışmanı ile işletme içerisinde TPM çalışmaları yürütmüştür.

– Temel göstergelerin belirlenmesi ve Ana panonun oluşturulması(Görsel Fabrika)

– 5S faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,

– Otonom Bakım çalışmalarının tezgah operatörlerine yaygınlaştırılması (Jishu Hozen),

– Kaizen Teknikleri ( PM analizi, Hat dengeleme, SMED, vb.)

– Planlı Bakım komite liderliği yaparak ileri bakım yöntemlerinin işletme içerisindeki kritik
makinalarda yaygınlaştırılması,

– Kalitede Bakım (Hinshitsu Hozen-Poka Yoke)

– Erken Ekipman Yönetimi (MP süreci)

– Erken Ürün Yönetimi çalışmalarında aktif rol almıştır.

Bu çalışmalar sonucu Arçelik Çayırova İşletmesi 2002 yılında JIPM tarafından 1. kategori TPM Mükemmellik ödülüne layık bulunmuştur.

2004 yılı Hoshin Kanri uygulamalarının yaygınlaştırılması yalın teknikleri uygulamaları ile JIPM tarafından 2. Kategori TPM Devamlılık Ödülüne hak kazanılmasında rol almıştır.

TPM çalışmaları esnasında birçok operator ve ziyaretçi eğitimleri vermiştir.

2008-2011 yılları arasında uzman mühendis olarak, 4,5 M€ gibi yatırım değeri yüksek olan Çamaşır Makinası Gövde kaynak hattı gibi yatırımların teknik şartnamelerinin hazırlanmasında çalışmıştır. Yardımcı sanayileri proseslerinin geliştirilmesi, özellikle HPDC alüminyum enjeksiyon prosesinde kalıp tasarımlarının akış analizlerinin yapılarak geliştirilmesi konusunda faaliyetler yürüterek yeni ve idame kalıpların standartizasyonunu sağlamıştır. Kritik komponentlerin ürün ömrünün takibinin sağlanması kapsamında kodlanarak e-takibi konularında çalışmıştır. 20 yıllık hattın revizyonu ile fabrika kapasite darboğazının aşılması için 700.000€ luk  projede liderlik yapmıştır.

2011-2013 yılları arasında firma kurarak müşteri talepleri doğrultusunda özel imalat makina ve istasyon yapımında bulunmuştur. 2014 yılında makina imalat işkolunda İnka Makina firmasında Proje Müdürlüğü görevini yürütmüştür. Bir çok orta ve büyük işletmeler için hat sonu ekipmanları yapımında çalışmıştır.

2016-2019 yılları arasında Beta Kimya firmasında Bakım Yöneticiliği yapmıştır. Firmanın kurumsallığa geçişi için temel bakım yönetimi ve raporlamaları üzerine çalışmış, Turquality belgesinin alınması için çalışmalar yürütmüştür. Aerosol ve Kimya sektörü güvenlik sistemleri konusunda bilgi sahibidir.

2019 yılı itibarı ile Yalın Enstitü bünyesine katılmıştır.

Evli ve 1 kız babasıdır. İngilizce bilmektedir.

Apple Servisi Beylikdüzü Apple Servisi