Blog

Değişim İçerisindeki Dünyada Yönümüzü Bulmak

Degisim-icerisindeki-Dunyada-yonumuzu-bulmak
Genel Yazılar

Değişim İçerisindeki Dünyada Yönümüzü Bulmak

Ocak 2019 da Davos Dünya Ekonomik Forum katılımcıları için hazırlanan Notun

ÖZETİ ve YORUMU

Biz güçlü evrensel kuvvetlerin nasıl yaşadığımızı ve çalıştığımızı değiştirdiği bir
karmaşa döneminden geçiyoruz. Çin, Hindistan ve diğer gelişmekte olan
ekonomilerin yükselişi, dijital teknolojilerin hızla yaygınlaşması, globalleşmeye
karşı çıkan akımların güçlenmesi ve bazı ülkelerde uzun süredir geçerli olan
sosyal mutabakatın bozulduğu algısı iş dünyasını, ekonomileri ve toplumu altüst
ediyor. Ama bu eğilimleri başarılı şekilde kucaklayacak şirketlere, sektörlere,
ülkelere ve bireylere yeni fırsatlar sunuyor.

Bu gelişmeler dünya sahnesine yeni girişimci ve dinamik oyuncuların girmesine yol açıyor ve birçok ülkenin ihtiyacı olan verimlilik ve zenginlik artışı için itici güç oluyor. Gerçekten de, araştırmalarımız ön saflarda olanlar için getirilerin giderek arttığını gösteriyor.

Aynı zamanda, ayak uyduramayanlar için sorunların artacağı da görülüyor. İş sahipleri, politika oluşturucular ve bireyler için bu kaygan zeminde nasıl hareket edileceğinin tayini, mevcut yöntemlerin radikal gözden geçirmeler gerektireceğini gösteriyor.

McKinsey Global Enstitüsünün yakın tarihli araştırmalarına dayanan bu özet
not, hepimizin önünde duran teknolojik değişim devriminin içerisindeki hem
değer yaratıcı fırsatlara hem de yoğun rekabetçi ve sosyal sorunlara
odaklanıyor. Bu not üç bölüme ayrılmıştır; birincisi ivme kazanan değişime
bakıyor; ikincisi bu değişimin artarak çarpıklaşan etkilerini detaylandırıyor; ve
üçüncüsü de daha sürdürülebilir ve katılımcı bir cemiyet hayatı için bazı
fikirlerimizi kapsıyor. Anahtar referans kaynakları sonda bulunuyor.

Ali Yalçın

YK Üyesi

Yalın Enstitü

Orijinal Metin

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Apple Servisi Beylikdüzü Apple Servisi