Sağlık Sektöründe Yalın Dönüşüm

Günümüz modern yaşamının en önemli problemlerinden biri sağlık konusunda her geçen gün artan problemler ve kurumlardaki maliyetler olmaktadır. Kamu ve özel sağlık kurumlarında artan hasta ve çalışan (doktor, hemşire vs.) beklentileriyle hastalara daha hızlı, daha kaliteli, güvenli ve uygun maliyette hizmet sunmak norm haline gelirken bunu uygun maliyette başarabilmek ciddi bir çıkmaza neden olmaktadır. Bu zorlukların üstesinden gelmede Yalın Hastane fikrinin uygulanması ciddi kazanımları beraberinde getirmektedir. Bugüne Türkiye ve dünyada yapılan örneklerde;

  • ilk muayeneden ameliyata bekleme sürelerinde %80
  • hasta yatış sürelerinde %60
  • testten laboratuvar sonuçlarına kadar geçen sürede %30
  • poliklinik hasta bekleme sürelerinde %45
  • çalışan fazla mesailerinde %81

azalmalar meydana gelirken;

  • çalışan üretkenliğinde %12
  • hasta memnuniyetinde %30
  • çalışan memnuniyetinde %22

artışlar meydana gelmiştir. Bununla birlikte hastane için eczane, faturalama, bakım gibi birimlerde ciddi kazanımlar elde edilmektedir.

Apple Servisi Beylikdüzü Apple Servisi