İnşaat Sektöründe Yalın Dönüşüm

Türkiye ekonomisinin önemli yapıtaşlarından biri olan inşaat sektörünün dönüşümü Yalın Düşünce’nin inşaat sektörüne adaptasyonu son 10 yılda hız kazanmıştır. İnşaat projelerinde israf oranları %60’lara kadar çıkarken, kalite hatalarında ciddi artışlar yaşanmakta ve projelerin ise %54’ü zamanında bitirilebilmektedir. Bu gecikmeler ve israflar proje bütçelerinin aşılarak maliyetlerin yükselmesiyle sonuçlanmaktadır.  Proje yönetiminden, tedarikçi yönetimine ve üretim sahasının yönetimine kadar farklı bir bakış açısına ihtiyaç olduğu aşikardır. Yalın ürün ve süreç geliştirme, çekme tipi proje planlanlama (last planner), oobeya, A3 görmeyi öğrenmek, görsel yönetim, standart iş, 5S vb. bir çok yalın tekniğin inşaat sektörüne uyarlanması projelerin tam zamanında, kaliteli ve güvenli bir şekilde bitirilmesini sağlamıştır.  Bu tekniklere yardımcı olarak BIM (Building Information Modelling) gibi teknolojilerin kullanımı projelerde ciddi sonuçların elde edilmesini sağlamaktadır. Bugüne kadar yapılan yalın inşaat uygulamalarında;

  • üretkenklikte %65
  • proje planına uyum %25
  • müşteri memnuniyetinde %80

artış ile;

  • iş kazalarında %70
  • maliyetlerde %30

azalma gibi sonuçlar başarılmıştır. İnşaat sektöründe iyileştirme potansiyeli çok daha yüksek olduğu görülmektedir. Yalın Düşünce’nin sektörde yaygınlaşmasıyla birlikte daha iyi sonuçlar elde edilecektir.

Apple Servisi Beylikdüzü Apple Servisi