Yalın Liderlik - İlk Kademe

Yalın Liderlik – İlk Kademe

yalinenstitu
Son Güncelleme 18 Temmuz 2022
0 already enrolled

Yalın üretim uygulamalarında özellikle ilk kademe yöneticilerin yetiştirilmesi ve liderlik yeterliliklerinin geliştirilmesi hayati öneme sahiptir. Yalın dönüşüm sürecinin hızlı ilerlemesinde ve kalıcı olmasında en önemli etkendir.

Bu eğitimle ilk kademe yöneticilere yalın düşüncenin esasları ve içerdiği liderlik yaklaşımı hakkında bilgi verilmekte, iyi bir uygulayıcı lider olmak için sahip olunması gereken nitelikler ve davranış şekilleri uygulamalı örnekler ile anlatılmaktadır.

Mavi yakalı hat liderlerin seçiminden yetiştirilmesine dikkat edilecek hususlar, hat liderlerinin ve astlarının nasıl geliştirileceği, ekip ruhunun nasıl yaratılacağı ve ekibin motivasyonunun artırılmasına yönelik bilgiler de verilmektedir.

İÇERİK

 • Yalın düşünce ile çalışma modelinde değişim
 • Yalın liderliğin tarifi ve liderlik modeli
 • Yalın liderin davranışı ve örnek uygulamalar
 • Yalın liderin koçluk yaklaşımı (Toyota kata) ve astları geliştirme (A3 yaklaşımı)
 • Yalın liderin sahip olması gereken nitelikler
 • Yalın liderlerin görev tarifleri ve sorumlulukları (takım, grup ve şef lider için)
 • Liderin günlük standart işi ve örnekler
 • Ekip/takım çalışması nedir? Takım olma ile takım halinde çalışma farkları
 • Ekip çalışması ve motivasyonun sağlanması
 • Motivasyon modelleri
 • Örnek ekip nasıl anlaşılır?

Süre

1 Gün

Katılımcı Profili

 • Takım ve grup liderleri ve adayları, vardiya amirleri, ilk kademe tüm yöneticiler, İK yöneticileri

Write a review

Apple Servisi Beylikdüzü Apple Servisi