Stratejik Planlama

Stratejik Planlama

yalinenstitu
Son Güncelleme 28 Temmuz 2022
0 already enrolled

Stratejik planlama geleceğin tasavvur edildiği ve şekillendirildiği, ona ulaşmak için gerekli prosedürlerin geliştirildiği süreçtir. Bu çalışma ile stratejik planlama ve stratejik düşünme sürecinin kurgulanması ve şirket çalışanlarının ulaşmak için çabalayacağı ortak bir vizyon ve misyon ve şirket değerleri belirlenerek gelecek öngörüsünün netleştirilmesine çalışılır.

Bu eğitimle bu çalışmanın nasıl düşünülerek planlanacağı ve yürütüleceği, bu esnada karşılaşılan zorluklar ve aşma yolları ve strateji oluşturma ile ilgili temel bilgiler verilmesi amaçlanır.

Arzu edildiği takdirde eğitimin devamında şirkete özel vizyon, misyon tespiti, ulaşılması düşünülen gelecekle ilgili arama çalışması ve bu noktaya ulaşma için gereken stratejik planlamanın yayılması çalışması da çalıştay şeklinde yapılabilir.

Stratejik planlama çalıştayı 5 gün

İÇERİK
  • Stratejik düşünme ve yönetim süreci
  • Stratejik planlama süreci
  • Stratejik planlamanın ve stratejik yönetimin esasları
  • Stratejik plan geliştirmenin aşamaları ve aksiyon belirleme
  • Vizyon ve ana değer oluşturmak
  • Rekabet ve portföy analizleri
  • Değişen pazar değişkenlerini ve dinamiklerini yorumlama: Dış çevre ve iç çevre analizi
  • Şirketin güçlü ve zayıf yanlarının, fırsat ve tehditlerinin belirlenmesi: SWOT Analizi
  • Uygulama önündeki engeller

Katılımcı Profili

  • Üst yönetim, kritik karar verici yöneticiler, stratejik planlama süreç sorumluları

Write a review

Apple Servisi Beylikdüzü Apple Servisi