Smed-Egitimi

SMED (Tekli Dakikalarda Model Değişimi)

yalinenstitu
Son Güncelleme 9 Haziran 2022
0 already enrolled

Yalın üretim sisteminde stokların azaltılması, akışın sağlanması, küçük partilerle üretimin gerçekleştirilebilmesi son derece önemlidir. Bu hedeflere ulaşılabilmesi için önümüzdeki en büyük engel uzun hazırlık/model değişim süreleridir. Bu sürenin kısaltılması için geliştirilen SMED – Single Minute Exchange of Die (Tekli Dakikalarda Model Değişimi) aracı ilk kez Japonya’da Shigeo Shingo tarafından ortaya konmuştur. Bu teknik sayesinde daha küçük partiler halinde üretim yapabiliyor, hatta “tek parça akışı”na geçebiliyoruz. Böyle bir yetenek kazanmış fabrika, ara stoklarından kurtulabiliyor, işletme sermayesi ihtiyacı azalıyor, müşteri taleplerine cevap verme süresi kısalıyor.

Bu avantajları elde etmek isteyen kurumların SMED tekniğini öğrenmeleri gereklidir. Hatta SMED prensipleri ile diğer problem alanlarında da yaratıcı çözümlere ulaşabilirsiniz. Video analizler ve egzersizlerle zenginleştirilmiş bu eğitim tekniğin uygulanışını adım adım aktarmaktadır.

İÇERİK
 • SMED Tanım ve Amaç
  • SMED nedir?
  • Neden SMED uygulamalıyız?
 • SMED Adımları
  • Hazırlık ve Planlama
  • Video Kayıt
  • Model Değişimi Analizi
  • İç Adımların Dış Adımlara Çevrilmesi
  • İç ve Dış Adımların İyileştirilmesi
  • İş yükü Dengeleme
  • Uygulama/Hedef-Sonuç Kontrolü
  • Standartlaştırma ve Yaygınlaştırma

Katılımcı Profili

 • kalıp/model değişimi ile ilgili tüm personel, yöneticiler, mühendisler, teknisyenler, usta ve işçiler

Write a review

Apple Servisi Beylikdüzü Apple Servisi