Spc – İstatiksel Proses Kontrol Eğitimi

İstatistiksel Proses Kontrol (İPK)

yalinenstitu
Son Güncelleme 10 Haziran 2022
0 already enrolled

Eğitimin amacı, proses tasarımı kapsamında faydalanılan ve proses kontrol amacıyla kullanılan istatistiksel teknikler konusunda, katılımcıların bilgi ve becerilerini artırmak, bu yöntemle ilgili tanım ve uygulamaları, pratik ve kuruma özel örnekler ve uygulamalar yardımıyla somutlaştırmaktır.

Bu eğitim, AIAG (Otomotiv Endüstrisi Aksiyon Grubu) tarafından yayınlanan SPC Referans Kitapçığı üzerine kurgulanmıştır ve bu kitabın son revizyonuna göre günceldir.

Eğitim kapsamında, İstatistiksel Proses Kontrol (SPC) uygulamalarının amacı, kazanımları, uygulandığı alanlar ve yöntemleri konularında bilgi verilirken, bu adımlar pratik uygulamalar ve örnek çalışmalarla somutlaştırılır.

İÇERİK
 • İstatistiksel Proses Kontrol ve Kalite Gelişimdeki Rolü
 • Amacı ve Kullanım Alanları
 • Proses kontrol yaklaşımı ve buna yönelik kullanılan 7 temel istatistik aracı
 • Önemli Kavramlar
  • Proses Değişkenliği
  • Proses Kararlılığı
  • Proses yeterliliği
 • Kalite Gelişim Döngüsü
 • Proses Kontrol Diyagramları
  • Genel Prensipler
  • Nitel Kontrol Diyagramları
  • Nicel Kontrol Diyagramları
 • İstatistiksel Proses Kontrol Uygulama Süreci
  • Ölçme sisteminin belirlenmesi
  • Uygun kontrol tablosunun seçimi
  • Örnekleme planı
  • Uygulama ve İzleme
  • Proses performans ve yeterlilik indekslerinin hesaplanması
  • Değerlendirme ve iyileştirme

SÜRE

2 gün teorik + 1 gün pratik uygulamalar

Katılımcı Profili

 • Yöneticiler
 • Kurum içinde yeni ürün devreye alma faaliyetlerinden sorumlu personel
 • Kalite kontrol bölümü / teknik bölüm çalışanları
 • Üretim ekipleri

Write a review

Apple Servisi Beylikdüzü Apple Servisi