İleri Ürün Kalite Planlaması - Apqp

İleri Ürün Kalite Planlaması (APQP)

yalinenstitu
Son Güncelleme 28 Temmuz 2022
0 already enrolled

Eğitimin amacı, günümüzde otomotiv zinciri içinde bulunan şirketlerin, yeni ürün devreye alma sürecinde uymakla yükümlü oldukları, otomotiv sektörü dışındaki şirketlerde de kullanımı gün geçtikçe artan İleri Ürün Kalite Planlaması konusunda, katılımcıların bilgi ve becerilerini artırmak, bu planlama sürecindeki tanım ve uygulamaları, pratik uygulamalar yardımıyla somutlaştırmaktır.

Eğitim kapsamında, İleri Ürün Kalite Planlaması (APQP) uygulamasının amacı, kazanımları, uygulandığı alanlar ve planlama adımları konularında bilgi verilirken, bu adımlar pratik uygulamalar ve örnek çalışmalarla somutlaştırılır.

İÇERİK
 • APQP Nedir? Amaçları Nelerdir?
 • Yeni Ürün Devreye Almada Müşteri Odaklılık
 • Yeni Ürün Devreye Alma Süreci
 • Planlama
 • Ürün Tasarım Ve Geliştirme
 • Proses Tasarım Ve Geliştirme
 • Ürün Ve Proses Doğrulama
 • Geri Bildirim Ve Düzeltici Faaliyetler
 • Proses Tasarım Ve Geliştirme Çıktıları
 • İş Akış Şemaları
 • P-FMEA
 • Kontrol Planları
 • İş Talimatları
 • Ölçme Sistemi Analizi Çalışmaları
 • Ürün Ve Proses Doğrulama Faaliyetleri
 • Müşteriye Numune Sunumu Ve Onay Süreci
 • PPAP Gereksinimleri
 • PPAP Dosyasının Hazırlanması
 • Tüm Süreç Boyunca, Proje Planlarının Takip Ve Güncellenme Sistematiği

Katılımcı Profili

 • Yöneticiler
 • Proje ve program yöneticileri, kurum içinde yeni ürün devreye alma faaliyetlerinden sorumlu personel
 • Kalite uzmanları, mühendislik / teknik bölüm çalışanları

Write a review

Apple Servisi Beylikdüzü Apple Servisi