5S Eğitimi

5S

yalinenstitu
Son Güncelleme 28 Temmuz 2022
0 already enrolled

İşyerlerinde çalışma ortamının iyileştirilmesini hedef alan 5S sistemi, her işletme için geçerli olan temel prensipleri içerir. En temel iyileştirme aracıdır ve yıllardan beri tüm dünyada en yaygın kullanılan tekniklerden biri olarak bilinmektedir. Yalın’ın amaçladığı daha az israfla, daha kaliteli, daha ucuz, daha hızlı olabilmenin mücadelesini verirken 5S yöntemi bize ideal çalışma ortamını yaratmamız konusunda yardımcı olur. Hem üretim hem ofis ortamında etrafta gereksiz hiçbir şeyin olmadığı, her şeyin yerinin tanımlı olduğu ve tanımlanan yerinde bulundurulduğu, etrafın tertemiz olduğu ve kirlenmesinin önlenmesine yönelik çalışmaların yapıldığı, tüm çalışanların yaratılan bu ortamın kalıcılığı sağlamak için gerekenleri bir alışkanlık halinde yerine getirdiği bir işletme 5S’in hedefidir.

Eğitim Yalın Dönüşümde 5S’in rolüne vurgu yaparak tüm uygulama adımlarını açıklar. Konu ile ilgili video filmler ile desteklenmektedir.

İÇERİK
 • 5S’in şirkete kazandırdıkları
 • 5S’in adımları
  • Seiri: Gereksiz, kullanılmayan malzeme / eşya / alet vb. şeylerin ayıklanması
  • Seiton: Malzemeler için en güvenli ve en etkin yerlerin belirlenip düzenlenmesi
  • Seiso: 5S alanının temizlenmesi
  • Seiketsu: İlk 3 adımda elde edilen koşulların standartlaştırılması
  • Shitsuke: Eğitim ve disiplin. 5S alanında tanımlanan standartların alışkanlık haline getirilmesi, çalışanların 5S düşünce tarzını her yerde kullanmaları
 • 5S uygulama planı
 • 5S’i başarı ile uygulamanın temel koşulları

Referans Yayınları

 • Putting 5S to Work

Katılımcı Profili

 • 5S sisteminin şirket içinde kurulması ve uygulanması adımlarında rol alacak üretim ve ilgili birimlerde çalışan yönetici, mühendis ve teknik elemanlar. Bu seminer ayrıca işçi seviyesine de verilebilir.

Write a review

Free
Seviye
Başlangıç
Süre 1 Gün
Kategori

Referans Yayınları

 • Putting 5S to Work
Apple Servisi Beylikdüzü Apple Servisi