Blog

Çevrim Süresi (CYCLE TIME) Nedir?

Genel Yazılar

Çevrim Süresi (CYCLE TIME) Nedir?

Gözlem yapmak suretiyle süresi ölçülmüş olan, bir parça veya ürünün bir proseste tamamlanma sıklığı. Bu süre, işleme süresine ilave olarak hazırlık, yükleme ve boşaltma için gereken süreleri de kapsar.
Çevrim süresinin hesabı duruma ve şartlara bağlı olabilir. Örneğin, eğer bir boyama prosesi her beş dakikada 22 parçadan oluşan bir partiyi tamamlıyorsa, parti için çevrim süresi beş dakikadır. Ama yalnız bir parça için çevrim süresi 13.6 saniyedir (5 dakika x 60 saniye = 300 saniye, bölü 22 parça = 13.6 saniye).
Çevrim Süresi ile İlgili Terimler
(Cycle Time – Related Terms Involving Time)
Etkin Makina Çevrim Süresi (Effective Machine Cycle Time)
Makina çevrim süresi artı yükleme ve boşaltma süresi, artı iki model değiştirme arasında çıkan parça sayısına bölünmüş model değiştirme süresi.
Örneğin, eğer bir makina 20 saniye çevrim süresine sahipse, artı 30 saniye birleştirilmiş bir yükleme ve boşaltma süresi, ve 30 olan bir minimum parti büyüklüğüne bölünmüş bir 30 saniyelik model değiştirme süresi ile Etkin Makina Çevrim Süresi, 20+30+ (30/30) = 51 saniyedir.
Makina Çevrim Süresi (Machine Cycle Time)
Bir makinanın bir parça üzerindeki bütün işlemleri tamamlaması için ihtiyacı olan süre.
Değer Yaratmayan Süre (Nonvalue Creating Time)
Müşterinin bakış açısından bir mala maliyet ekleyen fakat değer katmayan faaliyetler için harcanan süre. Bu tip faaliyetler tipik olarak depolama, muayene ve yeniden işlemeyi kapsar.
Operatör Çevrim Süresi (Operator Cycle Time)
Doğrudan gözlemle zaman tutulduğunda, bir operatörün bir iş istasyonunda işin bütün elemanlarını, onları tekrar etmeye başlamadan önce, tamamlaması için gereken süre.
Sipariş Akış Süresi (Order Lead Time)
Siparişlerin işleme konulması ve üretime sokulması sırasındaki gecikmeler ve müşteri siparişlerinin üretim kapasitesini aşması durumunda çıkan gecikmeler dahil olmak üzere, üretim akış süresi artı ürünün müşteriye teslim edilmesine kadar sürecin sonraki aşamalarına doğru akışı sırasında harcanan süre. Diğer bir ifadeyle, müşterinin ürün için beklediği süre.
Siparişten Tahsilata Süresi (Order-to-Cash Time)
Bir müşteri siparişinin alınmasından üreticinin müşterinin yaptığı nakit ödemeyi tahsil etmesine kadar geçen süre. Bu, ödeme koşulları, vb. nedenlerle üreticinin siparişe göre üretim yapma veya stoktan sevkiyat yapma çalışma tarzına bağlı olarak sipariş akış süresinden daha az veya daha çok olabilir.
İşleme Süresi (Processing Time)
Bir ürünün tasarım veya üretiminde gerçekte üzerinde çalışılan süre ve bir siparişin gerçek işleme süresi. Tipik olarak, işleme süresi, üretim akış süresinin küçük bir parçasıdır.
Üretim Akış Süresi (Production Lead Time / Throughput Time and Total Product Cycle Time)
Bir parçanın bir proses veya değer akışında bütün yolu bir baştan bir başa geçmesi için gereken süre. Fabrika seviyesinde bu çoğu kez kapıdan – kapıya süresi olarak adlandırılır. Ayrıca bu kavram, ürün geliştirmede bir tasarımın başlangıcından bitişine kadar ilerlemesi için gereken süre veya bir ürünün ham maddeden müşteriye kadar bütün bir yolu takip etmesi için gereken süreye de uygulanabilir.
Değer Yaratan Süre (Value Adding Time)
Müşterinin ödeme yapmak için istekli olduğu, bir şekilde üründe gerçek dönüşümü yaratan iş elemanlarının süresi. Genellikle değer yaratan süre çevrim süresinden ve çevrim süresi de üretim akış süresinden küçüktür.
cevrim-suresi-img
Kaynak: Yalın Kavramlar Sözlüğü

Yorum Yaz

Apple Servisi Beylikdüzü Apple Servisi