Artan rekabet koşulları firmaları daha fazla tedarikçi ve müşteriyle çalışmaya iterken bu durum daha fazla karmaşayı da beraberinde getirmektedir. Bu karmaşık ortamda yalın değer akışı ve lojistik tüm tarafların bakış açısıyla ele alıp bilgi ve malzeme akışlarını senkronize etmeye çalışmaktadır. Bu şekilde israflarından arındırılmış, daha çevik, sürekli akış halinde, şeffaf ölçülebilir bir yapının kurulabileceğini vurgular. Tüm tedarik akışında tam zamanında ve ilk seferde doğru kalitede malzeme ve bilgi akışının sağlanmasıyla daha yüksek stok devir hızı, daha kısa teslim süreleri ve hizmet seviyeleri sağlanmaktadır. Böylece bütünsel akışın toplam maliyeti düşürülmektedir. Bugüne kadar yapılan çalışmalarda;

  • Hizmet sürelerinde %50-70 arası
  • Yükleme ve boşaltma sürelerinde %30-50
  • Fazla mesaide %50-70
  • Toplam akış süresinde %30-60
  • Depo alan kullanımında %30-50

azalma ile

  • Stok devir hızında 2-3 kat
  • Müşteri memnuniyetinde %60-80

artışlar sağlanmaktadır. Değişen müşteri davranışları ve zorlaşan ticaret ortamından dolayı şirketlerin bütünsel akışı ve lojistiğini nasıl yapılandırdıkları ve nasıl yönettikleri, şirketlerin mevcudiyeti ve geleceği için çok önemlidir. Bunun için bütünsel değer akışı, depo ve lojistik konularında sizlerle birlikte karşılıklı öğrenme platformları kurarak çalışmaları beraber ilerletmeyi amaçlıyoruz.

Apple Servisi Beylikdüzü Apple Servisi