Blog

Bursa TSO OSB ile çalışmalarımız devam ediyor.

Duyurular & Basından Haberler

Bursa TSO OSB ile çalışmalarımız devam ediyor.

BURSA TİCARET VE SANAYİ ODASI SANAYİ BÖLGESİNDE YALIN ENSTİTÜ 14 OCAK 2011 TARİHİNDEN BU YANA  YALIN DÜŞÜNCE DOĞRULTUSUNDA YENİDEN YAPILANMA ÇALIŞMALARI YAPMAKTADIR.

BTSO OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Uğur, Başkan Yardımcısı Hüseyin Durmaz, Yönetim Kurulunun tüm Asil ve Yedek Üyeleri ile örnek bir çalışma ilişkisi oluşturulmuş ve bu hava içersinde  çalışmalar sürdürülmektedir. Asuman Filiz’in Proje Liderliğinde Ülkü Kulaç, Zeynep Kosifoğlu ve Yalçın İpbüken  çalışmaları sürdürmektedir. Ayrıca Nezih Soydan, Murat Bedük, ve Sedat Canoğlu’ndan oluşan ekip Eğitim ve özel Danışmanlık konularında destek vermeleri planlanmıştır.
BTSO OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Uğur’un BTSO Meclisi için Haziran 2011 de hazırladığı konuşma taslağını çalışmanın kapsamını özetlemek için bilgilerinize sunmaktayız.
Sn. Ali Uğur’un BTSO Meclisi için hazırladığı konuşma metni:
BTSO OSB’deki süreçlerinin verimlilik ve etkinlik yönünden geliştirilebilmesi için; Bir önceki BTSO OSB Yönetim Kurulunca, çalışanların mevcut iş yüklerinin analiz edilerek, yalınlaştırılmış süreç işleyişi, buna uygun organizasyon yapısı, bu süreç işleyişlerine uygun eleman profilinin belirlenmesine yönelik olarak kararlaştırılan ve Yönetimimizce sürdürülen Yalın Enstitü ile yapılan çalışmanın ilk kısmı Nisan 2011’de sonuçlandırılmıştır.
Nisan 2011’de başlayıp, Mayıs 2012’de bitecek olan uygulama çalışması doğrultusunda BTSO OSB’nin vizyonu, Ana Çalışma İlkeleri; Ana İş Strateji ve Hedefleri aşağıdaki şekilde gözden geçirilmiş ve kararlaştırılmıştır.
Ülkemizin ilk Organize Sanayi Bölgesi olma özelliği ile;

  • Bölgemizi müşterilerimizle birlikte yöneten şeffaf ve ulaşılabilir bir yönetim anlayışı,
  • Verdiğimiz hizmet çeşitliliği, hizmet kalitesi ve çevreyi korumaya yönelik önlemleri ile öncü olduğumuz,
  • Ülkemiz ekonomisinin gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla diğer organize sanayi bölgeleri ile işbirliği halinde gelişmelerine destek olan,
  • Bölgemizdeki firmalara katma değer yaratacak hizmetleri kaliteli, ucuz ve kesintisiz olarak sunan ve bu amaçla en başta enerji verimliliği konusunda öncü olacak çalışmaları firmalar ile birlikte yapan,
  • Sürekli gelişen ve kendini geliştiren örnek bir bölge olmak istiyoruz.

Kurumsallaşma doğrultusunda belirlenen çalışma prensipleri de şu şekilde oluşturulmuş ve kapsamlı uygulama planı hazırlanmıştır.
BTSO OSB Yönetiminin üzerinde durduğu en önemli konu Müşteriler, yani OSB’de kurulu Fabrika ve Kuruluşlarla olan ilişkilerdir. Müşteriler ile çok sıkı ilişkiler başlatılmıştır. Keza kardeş Organize’ler ile sıkı ve sürekli ilişkiler gerçekleştirilecek; bunu sağlamak için gerekli yapılar kurulacaktır.
OSB Yönetiminde görev yapan her seviyedeki Yönetici ve Sorumlunun Yöneticilik Yetenekleri güçlendirilecektir. Çalışanların moral ve motivasyonlarına önem verilirken OSB Yönetiminde üstün hizmet üretimi ve sunumu ile ilgili her türlü çalışma başlatılmıştır.
OSB Yönetimine ait Stratejik Planlama, Bütçelendirme ve Performansı Ölçecek ve Yönetecek her türlü kurumsal yapı çalışmalarına başlanılmıştır.
Başta Satınalma süreci ele alınmış ve yeni bir yapıya kavuşturulmaktadır. Satınalmalarda şeffaflık, rasyonellik, profosyonellik ve OSB’nin yararını gözeten prensipler oluşturulmuştur. Bu maksatla  Organizasyon  Şemasına Satınalma Birimi ilave edilmiştir. Bölgenin ihtiyacı olan satın alma  önemli ölçüde yıllık bütçede öngörülecektir. İhtiyacı oluşan talepler ilgili birimlerden gelecek, bütçe ile kontrol edilecek, en uygun teklifler kalite, fiyat ve ödeme koşulları açılarından dikkatlice etüd edilecektir. Bu şekilde oluşan satınalma talepleri Yönetim Kurulumuzun onayına sunulmakta ve satınalma kararları ihale yöntemini kullanarak gerçekleştirilmektedir. Bu şekilde önemli tasarruflar söz konusudur.
Aşağıda OSB Yönetimince kabul edilen çalışma prensiplerinin şematik gösterimi bulunmaktadır.
BTSO
Bu tarihten sonra BTSO OSB Organizasyon Şemasının hazırlanması ve yayınlanması; BTSO OSB’nin  Stratejik Planının hazırlanması, ana iş hedeflerinin belirlenip tüm iş birimlerine ve destek birimlerine bu hedeflerin yayılması, iletişim planının ve toplantı planının hazırlanması, yeni Organizasyon Şemasına uygun olarak görevlendirmelerin tamamlanması; yeni iş tariflerinin hazırlanması, dışarıdan temin edilecek yöneticiler için gerekenin yapılması, her seviyedeki yöneticilerle toplantı yapılması çalışmalarına devam edilecektir.
Satınalma Birimi;  Müşteri İlişkileri ve Yeni İş Geliştirme sürecinin ve diğer süreçlerin tasarlanması;  enerji verimliliği konusunda çalışmaların yapılması, İSİG, Çevre, Kalite Sistemlerinin etkinliklerinin arttırılması, çalışanların yetkinliklerinin geliştirilmesine yönelik eğitim planlarının hazırlanması, devlet teşviklerinden ve desteklerinden daha fazla yararlanmak için girişimde bulunulması, tüm süreçlerin detaylı olarak incelenmesi ve iyileştirilmesi, çalışma düzeni ve yerleşim düzenini ile ilgili çalışmaların yapılması ve çeşitli “Sürekli İyileştirme ve Kaizen” çalışmaları devam edecektir.
BTSO OSB Yönetimi olarak önümüzdeki süreçte OSB Yönetimini Uluslararası kalitede görev yapan kurumsal bir yapıya kavuşturmak önceliğimiz olacaktır. Bunun dışında yönetimimiz OSB’nin mali bakımdan güçlendirilmesi, yeni hizmet alanlarının oluşturulması, müşterilerle karşılıklı saygı ve güvene dayalı ilişkiler kurulmasına öncelik ve önem verecektir.
BTSO OSB’in Yeni Organizasyon Şeması Oda Meclisi tarafından onaylanmış ve 1 Temmuz itibariyle devreye alınmıştır. Bölge Müdürlüğüne deneyimli sanayi yöneticisi Ferudun Fer tayin edilmiş ve 1 Temmuz itibariyle Bölge Müdürlüğünü sürdürmektedir.
Onaylanan Yeni organizasyon Şeması tam olarak devreye alınmış olup pozisyonlar önemli ölçüde mevcut İnsan Kaynaklarından sağlanmıştır. Konularında çok yetkin profosyonel kadrolara yeni pozisyonlarda öncelik tanınmıştır.
BTSO OSB Yönetimin Kurulunun öncelik verdiği konu Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren 206 adet Büyük, Orta ve KOBİ niteliğindeki kuruluşa en üst düzeyde kaliteli hizmeti en ekonomik koşullarda vermektir. .  İçlerinde  Renault, Robert Bosch, Çoşkunöz, SKT, Karsan gibi Otomotiv Üreticileri, Türkün Holding, İpeker, Savcan, Kadri Uğur, Korteks gibi tanınmış Tekstil Şirketleri ve Cİmtaş, Burçelik gibi Demir Çelik ve Makine üreticileri yer almaktadır. Farklı sektörlerde ve büyüklükteki bu şirketlerin ihtiyaçları ve beklentileri farklı olmaktadır. Müşteri Odaklık, Katma Değerli Hizmet ve Sonuç Odaklılık ana çalışma prensipleridir.
Yeni organizasyonda yeni Hizmet Birimleri oluşturulmuştur. Yeni Organizasyonu gerçekleştirme doğrultusunda Takım Çalışması, Yetkilendirilmiş Yetkin Çalışanlar önem verilen konulardır. OSB Yönetim Kurulu ve yeni Bölge Müdürü, Yeni Organizasyonda görev alan Yönetici ve Profosyonellerin Açık ve Dürüst İlişkiler içinde olmalarını; Düşünen ve Öğrenen Organizasyonu gerçekleştirmelerini  istemektedir.
Yukarıda kısaca belirtilen Hedef  ve İlkeleri gerçekleştirmek doğrultusunda yoğun bir değişim ve dönüşüm yaşanmaktadır. Ofisler ve  Çalışma Mekanlarında tam bir değişim, yerleşim olmuş, tertip ve düzen en üst düzeye doğru çıkmaktadır. Moral ve Motivasyona, Yetkinleştirmeye  özel önem verilmektedir.   İnsan Kaynakları Birimi oluşturulmuş, Personel Yönetmeliği yeniden ele alınmıştır.
Haziran 2011 de kabul edilen Yeni Stratejik Plan Belgesi paralelinde Bütçe ve diğer Ana konularda Plan oluşturulmuştur. 28  Ana Başlıktan oluşan Plan Belgesini tam manasiyle hayata geçirmek ve sürdürülebilirliği sağlamak, verimliliği, Kaliteyi ve Müşteri Memnuniyeti arttırmak ana çabalardır.
BTSO OSB Müdürlüğü’nde 14  Ocak 2011 den bu yana devam eden çalışmaların Yalın Enstitü cephesinden tamamlanabilmesi 2012 yılında olabilecek; ancak değişim ve dönüşümün hiç hız kesmeden 2012 ve sonrasında da devam etmesi temennimiz olmaktadır.
BTSO OSB ve Türkiye için çok önem taşıyan bu boyuttaki bir projede hizmet vermek Yalın Enstitü için bir onur sebebidir. Bunu mümkün kılan herkese, tüm yetkililere şükranlarımızı sunuyoruz.
Yalçın İpbüken

Yorum Yaz

Apple Servisi Beylikdüzü Apple Servisi