Değişen müşteri beklentileri ve davranışlarındaki değişimin hızı günden güne artarken değişime adapte olabilmek için şirketler için teknolojinin ve bilişim sistemlerinin kullanımı kaçınılmaz olmaktadır. Daha erişilebilir hale gelen teknolojiler ile müşteriler için daha fazla değer üretme ve şirket üretkenliğini artırmaya çalışırken çelişkili bir şekilde şirketlerin en önemli israf kalemi de olabilmektedir. Standish Grup tarafından yapılan araştırmalarda IT projelerinin sadece;

  • %39’unun zamanında teslim edildiğini
  • %43’ünün maliyetleri aşma ve teslim tarihlerini kaçırma problemi yaşadığını
  • %18’inin hiç teslim edilmediğini
  • Geliştirilen fonksiyonların %65’inin kullanılmadığını, %15’inin kısmen kullanıldığını ve sadece %20’inin düzenli olarak kullanıldığını

göstermektedir. Bu açıdan bakıldığında şirketlerin IT birimlerini, yazılım üreten firmaları ve dijital dönüşüm çabası içindeki şirketleri Yalın Dönüşüm çalışmalarının dışında bırakılmamalıdır. Şirketlerin teknolojiden en iyi şekilde yararlanmaları, müşteri için değeri doğru ve hızlı bir şekilde sunarak müşteri deneyimini iyileştirmeleri için destekliyoruz.

Apple Servisi Beylikdüzü Apple Servisi