Blog

‘BEYOND HEROES – Sağlık Sektörü için Yalın Yönetim Sistemi Kitabının Türkçesi Hazırlandı

beyond_heroes_saglik_sektoru_icin_yalin_yonetim_sistemi_turkce_kitabi
Yalın Hastane Yalın Uygulamalar

‘BEYOND HEROES – Sağlık Sektörü için Yalın Yönetim Sistemi Kitabının Türkçesi Hazırlandı

‘Beyond Heroes – Sağlık Sektörü için Yalın Yönetim Sistemi’ başlıklı kitabımızın bugün okuyucuların hizmetine sunulduğunu duyurmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.
Türkçeye çevirisini yaparak Türk okurunun erişimine sunmak için uzun zamandır çalıştığımız kitap, bugün itibariyle gerek Yalın Enstitü web sitesinden ve gerekse kitapçılardan temin edilebilecektir. Yayına hazırlanması ve basımı Optimist tarafından yapılan kitabın, yayın haklarının alınmasından Türkçeye çevirisinin yapılmasına kadarki tüm aşamalar Yalın Enstitü önderliğinde gerçekleştirildi. Yayına hazırlanmasında birçok kişinin büyük emekleri geçen kitabın çeviri editörlüğü ise Prof. Dr. M. Ayberk Kurt tarafından yapıldı.
Sağlıkta Yalın uygulamaları Amerika Birleşik Devletlerinde başlatan öncü kuruluşlardan biri olan ThedaCare’in Yalın Düşünce ile tanışması, sağlığa uyarlayarak sağlık sistemlerinin dönüşümünü başlatması ve uzun yıllar öğrenerek, deneyerek, uyarlayarak radikal bir Yalın Dönüşüm gerçekleştirme öyküsünü içeren bu önemli kitabın, sağlık sektöründeki tüm aktörlerin faydalanacağı bir kitap olduğuna inanıyoruz.
ThedaCare’in Yalın dönüşümü başlatan CEO’su ve daha sonra kurulan ThedaCare Center for Healthcare Value Başkanı Dr. John Toussaint ve merkezin yöneticisi Helen Zak ile tanışıklığımız uzun yıllara dayanır. Dr. John Toussaint’ın önderliğinde başlatılan ve kitabın yazarı, ThedaCare Sağlık Siteminin eski CEO’su Kim Barnas tarafından kararlılıkla sürdürülen Yalın Dönüşüm öyküsü kısa bir süre içinde ThedaCare’in dışına çıkarak onlarca sağlık kuruluşuna, üniversite hastanelerine yayıldı ve hızla yayılmaya devam ediyor. ThedaCare’in bu çabası ve elde ettiği sonuçlar, zaman içinde Avrupa’ya da yansıdı. Son iki yıl içinde, Brüksel’de, ThedaCare öncülüğünde iki Avrupa Yalın Sağlık Zirvesi gerçekleştirildi.
ThedaCare’in Yalın Dönüşüm yolculuğu ve bu yolculuktaki deneyimleri, ThedaCare Sağlık Sistemleri ve Center for Healthcare Value tarafından yayınlanan üç farklı kitapta değişik yönleriyle ele alınmaktadır. Her birinin okuyucu için çok faydalı olduğuna inandığım bu kitapların listesi yazımızın ekinde yer almaktadır. Yalın Enstitü kitapları arasında yer alan “Yalın Hastane” ve Liderlik ve Yönetim Sistemlerini kapsayan kitaplarımız da yazımızın ekinde ayrıca tanıtılmaktadır.
Kitabın yazarı Kim Barnas, ThedaCare Sağlık Sistemi içinde yetişmiş, her kademede görev yapmış ve ThedaCare Sağlık Sisteminin CEO’luğuna yükselmiş bir yöneticidir. Bugün dağıtımına başladığımız bu kitabın akademik nitelikli bir kitap olmaktan ziyade, bu deneyimi de içinde barındıran pratik uygulamaları içermesi bakımından da önemli olduğu düşüncesindeyim. Beyond Heroes kitabı Günlük Standart Yönetiminin hemen bütün öğelerini ortaya koymakta ve daha da önemlisi hangi sıra ve etkileşimle uygulanması gereğini de açıklamaktadır. Bu yaklaşım kitabı didaktik bir teorik kitap olmaktan çıkarıp, günlük yönetim sistemine yönelik uygulamalarda bir rehber kitap haline getirmektedir.
Sağlık sektörü için yapılması gerekenin bu kitapta geçenleri kurumlarında harfiyen uygulamaktan ziyade, kitapta ortaya konan Günlük Hastane Yönetim Sisteminin bir kılavuz olarak kullanılması olduğuna inanıyorum. Öncelikle kitapta geçen yönetim sistemini unsurlarının, Türkiye’deki sağlık kuruluşlarının yönetimin sistemine uyarlanması, denenmesi ve hastanelerimizin Günlük Standart Yönetim Sistemini oluşturacak olan binaya tıpkı birer tuğla gibi sabırla tek tek dizilmesi gerekecektir. Sonrasında ise Günlük Yönetim Sisteminin baştan aşağıya, kliniklerden ofislere, polikliniklere, ameliyathanelere, eczanelere, laboratuvarlara, görüntüleme merkezlerine ve teknik birimlere, yerleşme biçimlerinden, yapılara ve enerji kullanımına kadar oluşturulması aşaması gelmelidir.
Sağlık kuruluşlarımız ve özellikle hastanelerimiz artık daha modern binalara, günün bütün modern tekniklerine, donanımına, teknolojisine hızla ulaşabilmekte ve bunları hastalarına sunabilmektedir. Ancak, hastalar ve hasta yakınlarını memnun oldukları; hastanelerde çalışan hekim, hemşire, sağlık çalışanı ve yöneticilerin memnuniyet duydukları bir çalışma ortamına kavuştukları, sağlık bakanlığı ve sosyal güvenlik kurumunu da mutlu edecek bir hastane yönetim sistemini oluşturabilmek büyük bir sabır, ekip çalışması ve liderlik becerisi gerektirmektedir.
Son 5 yıldır Yalın Sağlık ve Yalın Hastane konusu üzerinde çalışan Yalın Enstitü, ThedaCare Center for Healthcare Value kuruluşunun Türkiye’deki çözüm ortağıdır. Beyond Heroes kitabında adı geçen bütün konulara ilişkin teknik ve yönetsel eğitimler Yalın Enstitü ve uzmanlarınca gerçekleştirilmekte ve sağlık kuruluşlarına yalın dönüşüm yolculuğunda danışmanlık hizmeti vermektedir. Sağlık alanındaki dört kişilik çekirdek uzman ekibinin yanı sıra 40 civarında Yalın Saha Uzmanı ek destek verebilecek durumdadır. Çözümlerimiz arasında Amerika’ya ve Japonya’ya Study Mission organizasyonları da bulunmaktadır. Yalın Enstitünün Yalın Sağlık ve Yalın Hastane konusunda eriştiği uzmanlık deneyimi,  üretimin her sektöründe faaliyet gösteren referansımız olan kuruluşlardan teyit edilebilir.
Beyond Heroes kitabının sağlık sektörümüz için hayırlı olmasını, yeni ilişkilere, çalışmalara ve birlikteliklere yol açmasını diliyorum. Sağlık Sisteminde ve Hastanelerde çalışan bu konulara ilgi duyan herkesi sitemizin devamlı takipçisi olmaya davet ediyorum.
Yalın düşünce sistemini hastane yönetim sistemlerine uyarlama düşüncesinde olan tüm sağlık kuruluşlarımıza çalışmalarında başarılar diliyorum.

Yalçın İpbüken

Başkan

Yalın Enstitü

Önerilen ThedaCare Center for Healthcare Value Yayınları:

  1. On The Mend, John Toussaint, 2010
  2. Management On The Mend, John Toussaint, 2015
  3. Potent Medicine, John Toussaint, 2012

Yorum Yaz

Apple Servisi Beylikdüzü Apple Servisi