Blog

Bayide Destek Fonksiyonların Yönetimi

Bayide-Destek-Fonksiyonlarin-Yonetimi-3
Genel Yazılar

Bayide Destek Fonksiyonların Yönetimi

Tüm işlerimizi sürekli iyileştirmek için, Yalın Düşüncenin metot ve tekniklerini tüm çalışma alanımıza uygularsak, rekabet ortamında kalite, maliyet ve tam zamanında teslimat ile rekabet gücümüzü artırırız.

Bayi, servis, mağaza, şube vb bazında önemsenmeyen bir diğer ayrıntı ise destek fonksiyonların yönetimidir; şimdi bu konuyla ilgili başlıklara bir göz atalım:

Finans..

Yalın Uygulamalarla;

  • Yıllık finansal hedefleri, yatırım ve nakit bazlı bütçelemeyi nasıl yapacağınızı,
  • Nakit akış takibini nasıl yapacağınızı,
  • Alacak ve ödeme vadelerini nasıl belirleyeceğinizi, takip edeceğinizi ve etkilerini nasıl irdeleyeceğinizi,
  • Mali analiz raporlarını nasıl oluşturup standardize edeceğinizi, bu verileri kullanarak ve takip ederek nasıl iyileştirmeler yapacağınızı, sapmaları ve yapılacak aksiyonları nasıl yöneteceğinizi,
  • Maliyet azaltma faaliyetlerini nasıl yapacağınızı,
  • İşçilik süresi ile fiili işçilik sürelerinin maliyetlerinin analiz ve takibini nasıl yapacağınızı,

 • Servisin karlılık sapmalarının takibini nasıl yapacağınızı,
 • Servis ve Yedek Parça kampanyalarını nasıl yönetebileceğinizi,
 • Katma değer yaratmayan işleri nasıl tespit edeceğinizi, bunları nasıl dışarıya yaptırıp ya da ortadan kaldıracağınızı,

Planladınız mı?

Gelir tablosu, nakit akışı, gider takibi gibi raporlamalar ayrıntılı ve düzenli hazırlanmalı, yalnız yönetim değil çalışanlar da şirketin sonuçlarıyla ilgili belli bilgilere sahip olmalıdır.

Yönetim ve Raporlama…

Her yöneticinin ciddi bir raporlama sistemine ihtiyacı vardır. Şirketin performansı günlük ve hatta anlık olarak izlenebilmelidir..

Yalın Uygulamalarla;

  • Destek birimlerinin (Yönetim, mali işler, satın alma, bilgi işlem, insan kaynakları, teknik eğitim, sigorta, garanti, servis sonrası takip v.b. birimler) şirketinize ve müşterinize katma değer sağlayacak şekilde süreçlerini nasıl iyileştirebileceğinizi,
  • Satış sonrası hizmetlerin performansını başarı faktörleriyle nasıl izleyeceğinizi (Görsel Yönetim araçları ve A3 raporları ile), denetim sisteminizi ve sapmaları nasıl yöneteceğinizi,
  • Satış sonrası şirketinizin yıllık strateji, politika ve aksiyonları nasıl oluşturacağınızı, bu strateji ve politikaları bütün şirket personeline nasıl yaygınlaştıracağınızı, planlayacağınızı ve bunları takip ederek yöneteceğinizi,
  • Servis ve müşteri şikayetlerini Bayi, Satış Pazarlama ve Ana Firma arasında değerlendirip nasıl çözeceğinizi,
  • E-servis, e-satış, e-satın alma ve üreticiler ile bilgi akışını nasıl sağlayacağınızı,

 • Sigorta ve garanti süreçlerini nasıl iyileştirip geliştireceğinizi,
 • Aylık ve yıllık performans raporlarını nasıl oluşturup, takip edeceğinizi ve karşılaşılan problemleri ve sapmaları nasıl yöneteceğinizi,
 • Faturalama, ödeme ve ürün teslimat sistemi süreçlerini nasıl iyileştirebileceğinizi,
 • Müşteri destek ve şikayet hattını nasıl yöneteceğinizi,
 • Acil yol yardımı faaliyetlerini az maliyetle nasıl yerine getireceğinizi,
 • Krizlere karşı kendinizi nasıl koruyacağınızı,
 • Çoklu markayı nasıl yöneteceğinizi,
 • Günlük iletişimi nasıl sağlayacağınızı ve toplantıları nasıl yöneteceğinizi,

Planladınız mı?

Hakan Akgül

Danışman ve YK Üyesi

Yalın Enstitü

Katkılarından dolayı Sayın İsmail Baş’a teşekkür ederim.

Yorum Yaz

Apple Servisi Beylikdüzü Apple Servisi