Blog

Avrupa Yalın Bilişim Zirvesi

Duyurular & Basından Haberler

Avrupa Yalın Bilişim Zirvesi

Lean IT

On dokuzuncu yüzyıla ve sürekli iyileştirme kavramına dayanan, daha sonra Toyota’nın da öncülerinden olduğu yalın düşüncenin bilişime uyarlanması, sanayi sektörüne göre yeni sayılıyor. Küresel krizle birlikte giderek daha fazla firmanın uygulamaya başladığı yalın bilişim yaklaşımı, hem süreçlerini iyileştirmek ve basitleştirmek isteyen ve esas işleri bilişim olmayan kurumların bilişim departmanlarının, hem de bilişim firmalarının ilgisini çekiyor.
13-14 Ekim’de Paris’te gerçekleştirilen Avrupa Yalın Bilişim Zirvesi, dünyadaki yalın bilişim uzmanlarının ve uygulayıcılarının ilk defa bu kadar büyük çapta bir araya geldiği bir etkinlik oldu. Paris Yalın Enstitü’nün önderliğinde gerçekleştirilen, dünyanın çeşitli bölgelerinden Yalın Enstitü’lerin de katıldığı bu etkinliğe Türkiye Yalın Enstitü Derneği de üst düzeyde destek verdi. Dan Jones gibi yalın düşüncenin, Steve Bell ve Mike Orzen gibi yalın bilişimin ve Mary ve Tom Poppendieck gibi yalın yazılım geliştirmenin dünyadaki uzmanları, konuşmacılar arasındaydı.
Geniş bir katılımcı kitlesini cezbeden zirvede, Microsoft, SAP, Google, IBM gibi küresel bilişim firmalarının yanında, Türkiye’nin uluslararası yazılım markası Netsis de yerini aldı. Esas işi bilişim olmayan Banca Nazionale del Lavoro ve Wells Fargo gibi kuruluşlar da yalın bilişim deneyimlerini paylaştılar.
Konuşma, tartışma ve atölye çalışmalarından çıkan bazı önemli sonuç ve dersler vardı. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Dan Jones, çözülmeye çalışılan sorunun yalnızca bilişimin verimliliğini artırmak değil aynı zamanda bilişimin değer yaratmaya katkısını sağlamak olduğunu vurguladı. Sorun çözme ve değer yaratma yanında, karmaşıklığın azaltılması ya da giderilmesi, testin ve etkili ölçümlerin önemi, sistemsel düşünce tarzı ve standartlaşma, etkinlik boyunca ön plana çıkan bazı prensip, kavram ve öneriler oldu.
Yalın düşünce prensip ve araçlarının bilişime uygulanması, yalın bilişimde teori ve uygulamalar, farklı sektörlere yalın bilişim uygulanmasında karşılaşılan zorluklar, yalın bilişimle çevik yazılım geliştirme ve Kurum 2.0 kavramları arasındaki benzerlik ve farklılıkların tartışılan konular arasında yer aldığı zirve, yalın bilişimin gelişmesi sürecinde önemli bir adım oldu.

Yorum Yaz

Apple Servisi Beylikdüzü Apple Servisi