Blog

ARGE' mi? İnovasyon mu?

İnovasyon

ARGE' mi? İnovasyon mu?

Bir çok şirket fark yaratmak için ARGE yapmanın şart olduğunu düşünür. Bazı şirketler de ARGE ‘ye yatırım yapmadan , inovatif bir fikrin peşinde koşarlar. Sürdürülebilir ,karlı bir şirket olabilmek için hangi yöntem doğrudur? Bu soruya bir cevap aramak için , öncelikle inovasyonun tanımına bakmamız gerekmektedir. OECD nin Oslo Kılavuzunda inovasyonun tanımı şöyle yapılmaktadır. “İnovasyon(Yenileşim), yeni veya önemli ölçüde değiştirilmiş , ürün (mal ya da hizmet), veya sürecin; yeni bir pazarlama yönteminin; ya da iş uygulamalarında, işyeri organizasyonunda veya dış ilişkilerde yeni bir organizasyonel yöntemin uygulanmasıdır.” Yani inovasyon yalnızca yeni bir ürün geliştirme alanında değil, bir hizmet, süreç, pazarlama yöntemi , üretim yöntemi gibi alanlarda da yapılabilir. Yenileşimin ticari bir fayda getirmesi de önemli bir kriterdir. Bazı inovasyon alanları ve örnekleri aşağıda listelenmiştir;
Ürün İnovasyonu

 • Walkman
 • iPod
 • Cep telefonu
 • Ev bilgisayarı

Süreç İnovasyonu

 • Wall-Mart Yan Sanayi ile lojistik
 • TOYOTA yalın üretim sistemi
 • Easy Jet no extras

İş Modeli İnovasyonu

 • iTunes Store
 • Beymen T-Box
 • Yemeksepeti.com
 • UPS, Toshiba Bilgisayarları için servis hizmeti

Tecrübe İnovasyonu

 • “Fat Duck” restoranı
 • Starbucks
 • Amazon.com
 • Akbank Mobil Kredi sistemi

Yıkıcı İnovasyon

 • Transistörlü radyo
 • Ford T Modeli
 • LCD TV
 • Ev Bilgisayarı

IPOD öncesi mp3 çalarlar bir çok şirket tarafından piyasaya çıkarılmıştı,ilgili teknolojiler mevcuttu. IPOD ,mevcut olan teknolojilerin yaratıcı birleşimi, iyi bir endüstriyel tasarım ve ITUNES gibi yeni bir iş modeli ile bir anda APPLE şirketinin imajını güçlendirdi ve karlılığını ciddi bir şekilde arttırdı. IPOD’un geliştirilmesi için yeni bir teknoloji ARGE’si yapılmadı, fakat yeni ürün ve yazılım geliştirildi. ARGE mi, İnovasyon mu sorusu için bir de ARGE tanımını incelemeliyiz. OECD, Frascati kılavuzunda ARGE tanımı şu şekilde yapılmaktadır; “Araştırma ve deneysel geliştirme (Ar-Ge), insan, kültür ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bu dağarcığın yeni uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmalardır” . ARGE çalışmaları temel araştırma, uygulamalı araştırma ve deneysel geliştirme olarak üç bölümde incelenmektedir.
Yukarıdaki örnekleri inceleyince aslında tümünde , bu tanıma göre ARGE çalışmalarının izlerini bulmak mümkündür. Bazılarında uygulamalı araştırmalar ve yeni teknoloji geliştirme çalışmaları ön plana çıkmaktadır. Fakat tümünde inovasyon ortak paydadır.
Başarılı ve fark yaratan bir şirket olabilmek için ARGE ve inovasyon paralel gitmelidir. Fakat bu yeterli değildir, hangi alanda ARGE çalışmalarının yapılacağı, inovasyonun hangi alanlarda uygulanacağı çok iyi tanımlanmalıdır. ARGE ve inovasyonun doğru sistemini oluşturmak, ilgili değer yargılarını ve
çalışma şekillerini şirket içine entegre etmek ve iyi bir liderlik, ARGE ve inovasyonun olmazsa olmaz şartlarındandır.
Yani “ARGE’ mi, İnovasyon mu?” sorusunun cevabı “ her ikisi de “ olarak verilebilir, fakat uygulaması bir çok temel disiplinlerin ve çalışma şekilleri ve kültürünün şirket içine tam olarak entegre edilebilmesi ve iyi bir liderlik ile mümkün olabilir.
Prof.Dr.Orhan Alankuş
Okan Universitesi / Yalın Enstitü

Yorum Yaz

Apple Servisi Beylikdüzü Apple Servisi