Blog

2010-8 Tebliği

Genel Yazılar

2010-8 Tebliği

Bursa TSO OSB’de, T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü İhracat Geliştirme Uzmanı Sayın Julide Çermikli, Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (2010-8) Tebliğini anlattı…
Son dönemde gerek bakanlık seviyesinde yaşanan değişiklikler ve gerekse Tebliğden faydalanan küme sayısının yalnızca 53 adette kalması, Yalın Enstitü olarak bizi konuya eğilmeye sevketti..
Bugüne kadar ISO 500 firmalarının %22’sine hizmet veren ve hatta yurtdışında da proje danışmanlıkları yapan Yalın Enstitü’nün sorumluluklarından biri, ülkesini, tüm dünyadaki ekonomik değişim ve rekabet şartları çerçevesinde yakından takip etmek, sanayinin rekabetçiliğini arttıracak her tür devlet desteğinin oluşturulması ve ardından da geliştirilmesi aşamalarında devlet ve özel sektöre katkıda bulunmaktır.
Bu doğrultuda, bu makalede amacımız, Bakanlık’taki değişiklikleri size ulaştırmak, şirketlerimizi kümelenme konusunda cesaretlendirmek, işbirliği kuruluşlarını liderliğe davet etmek, bakanlık değişimleriyle kaldırılan bazı birimler hakkında bilgi vermek ve en önemlisi nasıl daha çok rekabetçi olacağımızı anlatmaktır..
Bu tebliğin muhatabı, İşbirliği kuruluşlarıdır; bunların listesi aşağıda verilmektedir. Burada şirketlerimize de görevler düşmektedir; bahsedeceğiz : Organize Sanayi Bölgeleri (OSB), İhracatçı Birlikleri, İl Sanayi / Ticaret Odaları, TOBB, TİM, DEİK, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri, Sektörel Üretici Dernekleri, Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ), İmalatçıların kurduğu dernek-birlik veya kooperatifler…
Daha önce ismini bildiğimiz Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM) ve İGEME birimleri yeni yapılanma içinde artık yok. Bu kurumlarımızın görevleri eksiksiz olarak, Ekonomi Bakanlığı altında İhracat Genel Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.
Hedef aynıdır ve ilgili tüm bürokratlar bu hedefe tutkuyla bağlıdır : 2023 yılında 500 Milyar USD ihracata ulaşmak…
Tebliğin amacı; ihracat yapma potansiyeli olan firmaları buna özendirmek, ihracat yapan firmaların ise ihracat rakkamlarını arttırmaktır diyebiliriz :
Bunun için, firmalar, işbirliği kuruluşları önderliğinde, ortak ihtiyaç analizi, öğrenme (eğitim ve danışmanlık), pazarlama (tanıtım, marka, ticaret heyeti, eşleştirme) gibi ihracata yönelik ortak eylem ve faaliyetlerinde kümelenmelidir. Kümedeki şirket sayısının genelde 10 firma olması isteniyor; bazı özel durumlarda sayı düşebilir. Küme içindeki firmalar birbirinin tedarikçi ve müşterisi durumunda bulunmalı; böyle olursa rekabet dolayısıyla birbirinden bilgi saklama vb sorunlar çıkmıyor ve küme verimli çalışıyor.
Biraz da herhalde “toplu yaşama ve iş yapma” kültürümüzün eksikliğinden olsa gerek, firmalar bu kümelerin oluşturulması konusunda endişeli ve sıkıntı yaşıyor. Danışmanlığını yaptığımız bazı İşbirliği kurumlarında İhracat Genel Müdürlüğü yetkilileriyle birlikte düzenlediğimiz seminerlerde firma temsilcilerinin sorularından bunu anlıyoruz.
Burada patron ve firma üst yönetimleriyle, işbirliği kuruluşu yönetimlerine ayrı ayrı ama çok kolay görevler düşüyor : birbiriyle benzer iş kolarında çalışan firmalar ve mümkünse birbirinin tedarikçisi – müşterisi olan firmalar “küme oluşturma” konusunda karşılıklı diyalog içinde olmalı ve kendilerini cesaretlendirmeli ayrıca işbirliği kuruluşu yönetimleri de bünyesinde bulunan firmaları bu konuda yönlendirmelidirler.
Tebliğin destekleri ise şu konularda olmaktadır : İhtiyaç Analizi, Eğitim ve Danışmanlık (400 bin USD), Yurtdışı Pazarlama (750 bin USD) ve Alım Heyeti (1 milyon USD), İstihdam, Bireysel Danışmanlık.. Ana başlıklar olarak verdiğimiz tüm bu konularda devlet %75’e varan destekler vermektedir; özetle siz bu konularda harcama yapıyorsunuz ve devlet 100 TL’lik harcamanızın 75 TL’sini size geri veriyor. Süreçlerinizi iyileştirmek ve verimliliğinizi arttırmak için alacağınız eğitim ve danışmanlıklar, yurtdışındaki ulaşım / konaklama giderleriniz ve e-ticaret sitelerine üyelikleriniz dahil…
2010-8 Tebliğ
Firmalardan gelen önemli bir soru da şu : “Bizim Organize Sanayi Bölgesi bünyesinde (OSB) bir küme oluşturacak şekilde 10 firmayı biraraya getirmek çok zor..” Bu durumda önerimiz; işbirliği kuruluşu olarak OSB yerine bir üst işbirliği kuruluşu gibi düşünebileceğimiz Ticaret Sanayi Odaları (TSO)’nın devreye girmesidir; bunu yine firmalar – OSB yönetimleri birlikte yönetmelidirler.
Yalın Enstitü olarak İhracat Genel Müdürlüğü’nden talebimiz, Tebliğ bünyesinde, Dernek İktisadi İşletmelerinin de “Eğitimci Şirket” olabilmelerinin önünün açılmasıdır.
OSB’lerin talebi ise, “küme” grubuna dahil olacak firma grubu için daha esnek düşünülmesi ve benzeri iyileştirmeleri yaparak rekabetçiliğini artırmak isteyen (enerji verimliliği, süreç iyileştirmeleri, yurtdışı pazarlar vb.) firmaların geniş bir yelpazede çalışmaya katılabilmesidir.
Yalın Enstitü diğer devlet desteklerinde olduğu gibi, 2010-8 Tebliğ çerçevesinde de hem İşbirliği kuruluşlarına hem de ilgili firmalara her tür desteği vermeye hazırdır; bu desteğin en somut hali Proje Başvuru Formunun doldurulmasıdır. Sorularınız için Yalın Enstitü’yü arayınız…
Saygılarımızla,
Hakan Akgül
Kaynak : 2010- 8 Tebliğ ve TC Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Sunumu

Yorum Yaz

Apple Servisi Beylikdüzü Apple Servisi