Blog

10 Slaytta Yalın Yönetim – Daniel T. Jones

Yönetim ve Liderlik

10 Slaytta Yalın Yönetim – Daniel T. Jones

Yalın Düşünce kitabının yazarı Daniel Jones’un Şubat ayında Lean Enterprise Academy için hazırlamış olduğu “10 Slaytta Yalın” başlıklı konuşması gerçekten harika. 10 slayt içerisinde Yalın’ın temellerini Toyota’nın benimsediği prensipler üzerinden anlatmaya başlayan Dan Jones konuşmasını Yönetimin Etkinliği ile ilgili verdiği müthiş öneriler ile kapıyor.
Toyota‘dan çıkarılacak dersleri üç ana başlıkta toparlayan Prof. Jones; Kalitenin değişkenliği PUKÖ metoduyla analiz ederek sağlanacağının altını çiziyor ve PUKÖ’nün basit bir problem çözme aracından çok bir düşünce metodolojisi olduğuna değiniyor. Uç uca eklemek olarak nitelendirdiği başlıkta ise oluşturulan Değer Akışlarının bir değer yönetimine uzanacağından bahsediyor. Değer Akışının zaman bazında sistemi incelenmesinin aslında maliyet ve kaliteyi birleştiren önemli bir unsur olduğuna dikkat çekiyor. Öğrenme alt başlığı altında sürekli gelişim ve işbaşında öğrenimin önemine vurgu yapan Daniel Jones, Taiichi Ohno önderliğinde bir yönetim sistemi olmuş TPS’in yaratıcısı Toyota’dan gelen bu üç yansımaya büyük önem atfediyor.
Gemba‘da Değer Akışı üzerinde gözlenen problemleri tespit edip bunları düzgünleştirmenin Kaizen‘lere giden tek yol olduğunu anlatan Jones; fonksiyonlar bazında öğrenmeyi kolaylaştıran; dikey yapılanmanın önemli olduğunu belirtiyor; ancak Toyota’nın Değer Akışı metodu ile fonksiyonlar arasındaki kopukluğu ortadan kaldırıp birimleri ve iş akışını entegre etmeyi başardığından bahsediyor.
[youtube]http://youtu.be/NLeQdRDf5D8[/youtube]
Değeri tanımlarken elde edilen kazançların nelere etkilediğini ve yapılan iyileştirmelerin nasıl bütünsel bir dönüşüme kapı açtığını anlatıyor Prof. Jones. Kalite artışındaki iyleşmelerin yeni yatırımları ve tasarımları nasıl değiştirdiğini; akış süresini kısaltırken aynı zamanda maliyetlerin de nasıl düşürülebildiğini gösteriyor. Akış kavramının önemini detaylarla vurgularken Değer Akış yönetiminin ne kadar önemli olduğuna bir kez daha vurgu yapıyor.
Hoshin Kanri‘de takım çalışması ve catchball’un önemine vurgu yaparken müşterinin tanımladığı değeri elde etmede organizasyonun belirlemesi gereken hedeflerin ne kadar önemli olduğunu söylüyor. Tekil hedeflere odaklanmanın hiçbir sonuç ortaya koymayacağını; bütünsel bakış açısının değer akışıyla sağlanabileceğinden bahseden Jones. TBP (Toyota Business Practise – Toyota Problem Çözme Yaklaşımı)‘nin huni yaklaşımını Değer Akış ve Üst yönetimin hedefleri arasındaki bir köprü olarak kurguluyor.
Bütünsel değer Akışına da vurgu yapan Dan Jones, tedarik zinciri sürecinde tipik bir şekilde 30 ile 90 hafta arasında seyreden sürelerin tüm sistemi nasıl hantallaştırdığını dile getiriyor. Değer Akışını ele alıp yeni ürün devreye alma esnasında tüm sistemi bütünsel bir şekilde ele alarak basitleştirdiklerinde sürenin nasıl da kısalabileceğini gözler önüne seriyor.
Yalın’ın tek bir bakış açısı olmadığını anlatan Prof. Jones her sektörde, her alanda Yalın’ın bambaşka başlangıç noktaları ile işe koyulabileceğini, bir reçete üzerinden ortak çözüm üretilemeyeceğini söylüyor. Bugün otomotiv sektöründe çekme ve akış üzerinden şekillenecek Yalın; hizmet sektöründe tahmin edilemeyenleri tahminlenebilir kılmaktan geçiyor. Her organizasyonun Yalın’a başlangıç noktası olan bu aktivitelerin toplamından oluştuğunu da ekliyor.
Temel yapıyı kurarken dikkat edilmesi gereken şeyin;

  • Problemi parçalara ayırdıktan sonra çekme akış ve değişkenliklerin azaltılması doğrultusunda şekillenen
  • Görsel yönetim, takım çalışması ve Kaizen faaliyetleri ile desteklenen
  • Kendini çalışanlarının kabilyetlerini geliştirmeye ve etkinliği artırmaya adamış; standart iş koşulunu benimsemiş yöneticilerden oluşan
  • İnsana saygı, 5 neden ve Genchi Gembutsu yaklaşımıyla ilerlemenin sağlandığı
  • A3 problem çözme sistematiği ile öğrenmeyi yönetebilen ve TWI ile yerinde öğrenen bir organizasyon oluşturabilen ve Kata ile gerçek mentorluk ilişkisini kurmayı başarabilen bir yönetim olduğunu söylüyor.

Diğer yaptığı vurgu ise sürekli gelişimin bir parçası olan öğrenmenin; işin bir parçası olduğu gerçeği.
Yönetimin etkinliği için dile getirdiği öneriler ise gerçekten çok çarpıcı. Çok kısa özetlemek gerekirse

  • Gereksiz işleri yapmaya bir son vermek
  • Toplantılarda harcanan gereksiz zamanları ortadan kaldırmak
  • Yangın söndürme faaliyetleri ve e-mailin yüzeyselliğinden kurtulmak
  • A3 ve Gemba’nın mentorlüğünde ilerlemek
  • Yeni değişimleri takibe hazırlıklı olmak

10 slaytta toparladığı Yalın’ı gerçekten “Yalın” bir şekilde özetlemiş Prof. Jones. Ben elimden geldiğinde Türkçeleştirerek ve biraz da kendi yorumumu katarak sizlerle paylaşmaya çalıştım. Bu güzel konuşmayı izlemenizi şiddetle tavsiye ederim.
Sevgiler

Can Yükselen
can-yukselen

Yorum Yaz

Apple Servisi Beylikdüzü Apple Servisi